Submitted by Anonymous (not verified) on
Repmøde2019_birdsview.png

DGU's repræsentantskabsmøde udsættes til 12. september

27. maj 2020

Dansk Golf Unions ordinære repræsentantskabsmøde blev den 12. marts udskudt på ubestemt tid grundet corona-virussen. Herefter blev mødet planlagt til den 20. juni forudsat, at forsamlingsforbuddet tillod afholdelsen. Myndighederne har nu tilkendegivet, at nyt om forsamlingsforbuddet kommer omkring den 1. juni og planen er, at forsamlingsforbuddet hæves til 30 eller 50 personer. Der er dermed ikke noget der tyder på, at det bliver muligt at afholde DGU's ordinære repræsentantskabsmøde den 20. juni.

Det varsles derfor, at DGU's ordinære repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 12. september kl. 9.30 på Comwell Korsør.

I perioden frem til den 12. september agerer DGU’s bestyrelse fortsat som forretningsministerium, dvs. der tages ingen beslutninger, der ikke er budgetmæssig eller politisk dækning for. Ligeledes opkræves foreløbig samme kontingent som i 2019.

Udskydelsen frem til den 12. september er afstemt med DGU’s jurist og den forventede dirigent på repræsentantskabsmødet.

 

Golfklubbens egen generalforsamling

DIF er kommet med nye anbefalinger om afholdelse af repræsentantskabsmøder og generalforsamlinger, som du kan læse mere om her:
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/difs-anbefalinger-vedr-generalforsamlinger