Submitted by Anonymous (not verified) on
INGEN TURNERING.png

DGU’s turneringsaktiviteter aflyst til og med den 10. maj

Med den seneste udmelding fra regeringen og sundhedsmyndighederne ser vi os desværre nødsaget til at aflyse alle DGU’s turneringsaktiviteter - i første omgang til og med den 10. maj 2020.

Det betyder aflysning af den første runde i Danmarksturneringen, Elite Tour 1, Senior Tour og Girls Only Tour. For alle turneringer gælder det, at vi så vidt muligt forsøger at tilpasse det fremadrettede turneringsprogram til den ændrede situation. 

Hvad den konkrete løsning bliver, afhænger af en lang række faktorer, hvor den gradvise åbning af samfundet naturligvis spiller en helt afgørende rolle.

Ét muligt scenarie for Danmarksturneringen er at bruge den ene af klubmesterskabsweekenderne (29. og 30. august) til brug for 5. og 6. spillerunde. Såfremt det bliver en mulighed vil Danmarksturneringen fortsat kunne afvikles i det nuværende turneringsform på følgende datoer.

  • 1. og 2. spillerunde - 13.-14. juni

  • 3. og 4. spillerunde - 15.-16. august

  • 5. og 6. spillerunde - 29.-30. august (den ene af klubmesterskabsweekenderne bruges i stedet til Danmarksturneringen)

  • Finale og oprykningsspil - 12-13. september

Men vi må understrege at tingene ændrer sig uge for uge, hvorfor vi hele tiden må kigge på den bedst mulige løsning ud fra de givne forudsætninger.

Vi følger naturligvis corona-situationen tæt og melder ud, så snart vi har klarhed over, hvad regeringens og myndighedernes anbefalinger bliver efter den 10. maj, både hvad angår forsamlinger, foreninger og generel adfærd.