Submitted by Anonymous (not verified) on
pengesedler.jpg

DIF og DGI’s foreningspulje er åben igen

Nu er det igen muligt at søge støttemidler til golfklubberne hos DIF og DGI’s foreningspulje. Der vil ligesom i 2018 blive uddelt ca. 44. mio. kr. til idrætsforeninger i Danmark.

Sidste år fik 36 golfklubber tildelt mere end 1,4 mio. kr., så der er gode muligheder for få støtte. Tildelingerne til golfklubberne lå mellem 7.000 – 150.000 kr.

Nogle eksempler på succesrige ansøgninger i 2018:

  • Øget rekrutterings- og markedsføringsindsats for at få nye medlemmer
  • Omkostninger til markedsføring og afholdelse af Golf & Diabetes forløb
  • Nye begyndersæt til brug for nye medlemmer

 

I 2019 er beløbskategorierne skåret ned fra 3 til 2:

  • < 30.000 kr.
  • 30.001 – 300.000 kr.

I vurderingen af ansøgninger på over 30.000 kr. vil ansøgninger, der fokuserer på medlemsrekruttering og øget synlighed i lokalområdet blive prioriteret.

Hver forening kan maksimalt få godkendt 1 ansøgning årligt. I tilfælde af afslag er man velkommen til at ansøge igen. Det betyder samtidig, at de 36 golfklubber, der fik tildelt midler fra puljen i 2018, er velkomne til at søge puljen igen i 2019. Betingelsen er blot, at omkostningerne til det projekt de fik bevilliget midler til er afholdt.

Der må ikke søges om tilskud til allerede afholde omkostninger. For at ansøge puljen skal I som forening have opdateret jeres medlemstal på det Centrale Forenings Register (CFR).

I kan læse mere om puljen på:

https://www.dif.dk/da/forening/stoette

 

For yderlige rådgivning om ansøgningsmulighederne er I meget velkommen til at kontakte:

Projektkonsulent                                    Udviklingskonsulent

Peter van Zanten                                   Thomas Rovsing Lauritzen
Tlf.: 21 82 48 18                                    Tlf.: 20 44 04 71