Submitted by Anonymous (not verified) on Thu, 03/07/2019 - 14:27
pengesedler.jpg

DIF og DGI’s foreningspulje er åben igen

07/03-2019

Nu er det igen muligt at søge støttemidler til golfklubberne hos DIF og DGI’s foreningspulje. Der vil ligesom i 2018 blive uddelt ca. 44. mio. kr. til idrætsforeninger i Danmark.

Sidste år fik 36 golfklubber tildelt mere end 1,4 mio. kr., så der er gode muligheder for få støtte. Tildelingerne til golfklubberne lå mellem 7.000 – 150.000 kr.

Nogle eksempler på succesrige ansøgninger i 2018:

  • Øget rekrutterings- og markedsføringsindsats for at få nye medlemmer
  • Omkostninger til markedsføring og afholdelse af Golf & Diabetes forløb
  • Nye begyndersæt til brug for nye medlemmer

 

I 2019 er beløbskategorierne skåret ned fra 3 til 2:

  • < 30.000 kr.
  • 30.001 – 300.000 kr.

I vurderingen af ansøgninger på over 30.000 kr. vil ansøgninger, der fokuserer på medlemsrekruttering og øget synlighed i lokalområdet blive prioriteret.

Hver forening kan maksimalt få godkendt 1 ansøgning årligt. I tilfælde af afslag er man velkommen til at ansøge igen. Det betyder samtidig, at de 36 golfklubber, der fik tildelt midler fra puljen i 2018, er velkomne til at søge puljen igen i 2019. Betingelsen er blot, at omkostningerne til det projekt de fik bevilliget midler til er afholdt.

Der må ikke søges om tilskud til allerede afholde omkostninger. For at ansøge puljen skal I som forening have opdateret jeres medlemstal på det Centrale Forenings Register (CFR).

I kan læse mere om puljen på:

https://www.dif.dk/da/forening/stoette

 

For yderlige rådgivning om ansøgningsmulighederne er I meget velkommen til at kontakte:

Projektkonsulent                                    Udviklingskonsulent

Peter van Zanten                                   Thomas Rovsing Lauritzen
Tlf.: 21 82 48 18                                    Tlf.: 20 44 04 71