Submitted by Anonymous (not verified) on
pengesedler.jpg

DIF og DGI’s foreningspulje er stadig åben

De golfklubber der endnu ikke har ansøgt DIF og DGI’s foreningspulje i 2019, kan stadigvæk nå det.   

Hvis man følger tildelingskriterierne i sin ansøgning, er der rigtig god mulighed for at opnå støtte. Golfklubber der tidligere har ansøgt, har bl.a. opnået støtte til følgende:

  • Begyndersæt til brug for nye medlemmer

  • Øget rekrutterings- og markedsføringsindsats for at få nye medlemmer

  • Omkostninger til markedsføring og afholdelse af Golf & Diabetes forløb
     

Puljen er inddelt i 2 beløbskategorier:

  • 0-30.000 kr.

  • 30.001-300.000 kr.

I vurderingen af ansøgninger på over 30.000 kr. vil ansøgninger, der fokuserer på medlemsrekruttering og øget synlighed i lokalområdet blive prioriteret.

Hver forening kan maksimalt få godkendt én ansøgning pr. kalenderår. Det tildelte beløb for 2019 vil dog godt kunne anvendes i 2020. Afslutningsdatoen for det man søger midler til, må dog maksimalt sættes 7 måneder frem i tiden for ansøgninger i beløbskategorien 0-30.000 kr. For ansøgninger mellem 30.001 og 100.000 kr. er det 12 måneder frem i tiden, og for ansøgninger mellem 100.001 og 300.000 kr. er det 18 måneder frem i tiden.

Selvom man først anvender det tildelte beløb for 2019 i 2020, vil man sagtens kunne søge igen i 2020. Dog skal det man har ansøgt om i 2019, være afholdt/indkøbt inden man søger igen.  

Der må ikke søges om tilskud til allerede afholdte omkostninger. For at ansøge puljen skal I som forening have opdateret jeres medlemstal på det Centrale Forenings Register (CFR).

I kan læse mere om puljen og tildelingskriterierne på:

https://www.dif.dk/da/forening/stoette

 

For yderlige rådgivning om ansøgningsmulighederne er i meget velkommen til at kontakte:

Projektkonsulent
Peter van Zanten

Mail: pza@dgu.org
Tlf.: 21 82 48 18