Submitted by Anonymous (not verified) on
Corona_jura.png

DIF's anbefalinger vedr. generalforsamlinger

17. maj 2020

Myndighederne forbød den 17. marts alle forsamlinger med mere end 10 personer. Forbuddet gælder indtil videre til 8. juni, hvor tallet forventes hævet til 30 eller måske til 50.

På baggrund af det aktuelle forsamlingsforbud på 10 personer og de forventede lempelser efter 8. juni har DIF den 14. maj revideret deres anbefalinger vedrørende afvikling af specialforbundenes repræsentantskabsmøder og foreningernes generalforsamlinger.

Der er udsigt til, at forsamlingsforbuddet hæves til 30 eller måske til 50 deltager efter 8. juni; dette ved vi intet præcist om for nuværende, men i de nye anbefalinger er der taget udgangspunkt i en deltagerbegrænsning på 50.

Se DIF’s anbefalinger via linket herunder. I sidste ende afgør den enkelte golfklub i samarbejde med dirigenten, hvornår og hvordan møderne afvikles, under skyldig hensyntagen til de formelle regler der gælder for afviklingen.

 

Læs mere på DIF's hjemmeside https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona under punktet "REPRÆSENTANTSKABSMØDER OG GENERALFORSAMLINGER"