Submitted by Anonymous (not verified) on

EGA handicap systemet er revideret

EGA handicapsystemet revideres hvert 4. år og EGA har således netop udgivet en revideret version, som får effekt fra 2016. DGU's Handicap- og Courserating komité udgiver medio december systemet i den originale engelske form, men med danske tilføjelser. I tillæg hertil udgives en dansk vejledning.

Handicapkomitémedlemmer og andre interesserede kan nu tilmelde sig et af de fire handicapregionalmøder hvor der vil blive orienteret om de punkter hvor administrationen af systemet har ændret sig.

Systemets centrale ændringer blev offentliggjort på årets regionalmøder med klubbernes bestyrelser og interesserede kan finde de relevante slides her.

Læs mere her