Submitted by Anonymous (not verified) on
DKoversigtHCP.png

EGA Handicapsystem 2020 - samme system, nye muligheder

Opdateret 21.11.2019

Dansk Golf Union bruger 2020 som overgangsår hen imod en endelig indførelse af det nye Handicapsystem pr. 1. januar 2021. Vi forlænger EGA-systemet i 2020 med få, men markante ændringer.

Baggrund:

EGA har erkendt, at tidsplanen for en samlet europæisk indførelse af WHS (det nye Handicapsystem) er blevet så forskudt fra den oprindelige, at det er acceptabelt at vælge indførelse 2021.

Flere lande udskyder til 2021, herunder Danmark, men vi ønsker at bruge 2020 til at skabe de bedste muligheder for overgangen til det nye system ved at forbedre mulighederne for at få spillet flere tællende runder og dermed få afleveret flere scorekort. 

Det optimale er at have 20 "nutidige" scorekort, når det nye handicap 2021 skal beregnes. Vi planlægger at bruge scorekort fra 2018-2020. Et nyt handicap kan også beregnes med færre scores, men giver fra en start ikke samme præcision som ved 20 scores.

I det nye Handicapsystem er der ingen handicapgrupper, og der er ingen begrænsninger mod at spille tællende 9- eller 18-hullers runder for nogen spillergrupper. DGU ophæver derfor allerede i overgangsåret 2020 de begrænsninger i EGA-handicapsystemet som det er muligt.

På baggrund af ovennævnte bruger DGU derfor 2020 som overgangsår.

Der er således behov for at:

  1. Gøre så mange scorekort som muligt tilgængeligt for beregningen af det nye handicap i 2021  (helst min. 20 inden for en kortere årrække) ved at fjerne de danske begrænsninger i systemet.  

  2. Vænne sig til det kommende nye Handicapsystem 2021, hvor der ikke skelnes mellem, hvem der må spille 9 og 18 hullers runder. 

I Danmark bruger vi derfor overgangsåret 2020 til at ophæve den nuværende danske begrænsning mod tællende 9-hullers runder for Gruppe 2. Gruppe 2-6 kan således spille tællende runder på både 9 og 18 huller. 

Desuden er der stadig ingen begrænsning for antallet af 18-hullers EDS runder, mens der dog kun kan spilles én EDS runde om dagen på 9 huller. 

DGU er desværre blevet pålagt ikke også at tillade Gruppe 1 spillere at spille tællende EDS runder. Gruppe 1 spillere kan derfor desværre ikke, som tidligere udmeldt, få deres handicap reguleret på baggrund af EDS scores i 2020. 

Men DGU vil stadig allerede fra 2020 tillade, at Gruppe 1 spiller EDS-lignende 18-hullers runder, som  kan indtastes med markørgodkendelse i Golfbox, og dermed indgå som grundlag for at beregne det nye 2021-handicap. 

Helt konkret betyder det at lade nuværende EGA-system være gældende i 2020 med denne ændring:

  • § 3.6.1c ændres således:

    • DK-begrænsningen mod at spille 9-hullers runder ophæves for Gruppe 2

Der er oprettet to nye manualer til EGA-Handicapsystemet for 2020, som findes her:

Vejledning til Handicapudvalg (klik)

Vejledning til spillere (klik) 

 

Handicaprevision 2019/2020

Gruppe 1 spillere blev i 2019 tilladt at aflevere private runder under EDS-lignende forhold for at disse kunne indgå i en udregningen fra et EGA til WHS handicap. Som skrevet vil det fortsat være en mulighed, da disse scores fra såvel 2019 og 2020 vil indgå i beregningen af det nye handicap i 2021.

 

Uddannelse af Handicapudvalg i 2020

For medlemmer af klubbernes Handicapudvalg vil der fra foråret 2020 blive arrangeret 15+ regionale kurser i det nye Handicapsystem. Kurserne vil gennemgå den nye Handicapregelbog, samt gennemgå de dele af Golfbox, som vil blive de nye arbejdsredskaber for udvalget. 

Terminerne er maj/juni og september.