Submitted by Anonymous (not verified) on
Spillere turnering.jpg

Er din klub interesseret i nye medlemmer?

I Dansk Golf Union har vi i den sidste måneds tid kørt et pilotprojekt i samarbejde med virksomheden Funnel First Media og 2 golfklubber. Klubberne har med Funnel Firsts hjælp markedsført en introdag til golf af 3 timers varighed afsluttende med frokost til en pris på 299 kr. pr. person.
Det har været en stor succes!

Markedsføringen er foretaget af Funnel First via Facebook-kampagner, hvilket samlet har genereret over 100 kundeemner til de 2 klubber, som de efterfølgende har kunnet kontakte og fået ud i klubberne og prøve golf. Tilbagemeldingen fra begge klubber er, at kundeemnerne er seriøse mennesker, der har en oprigtig interesse i at komme til spille golf - og de fleste konverterer også til en eller anden form for medlemskab på dagen.

Vi kan konstatere, at projektet fungerer, og vi vil derfor meget gerne brede det ud til flere klubber. Nettoprisen for at have en kampagne i 2 måneder med garanti for at få 50 kundeemner er ca. 15.000 kr. Hvis blot 2-3 af disse kundeemner konverterer til fuldtidsmedlemmer, er investeringen i givet fald tjent hjem efter 1 år.

DGU hjælper naturligvis til igennem hele processen. Er din klub interesseret?


Så venligst kontakt:

Jonas Meyer
Udviklings- og turneringschef 
Telefon: 4326 2687
Mobil: 2143 2587
Mail: jmj@dgu.org