Submitted by Anonymous (not verified) on
Klubnyt-foto_KLUBDRIFT.png

Evaluering af fleksible medlemskaber

På det nyligt afholdte repræsentantskabsmøde den 19. marts 2016 godkendte repræsentantskabet bestyrelsens forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal påbegynde evalueringen af de fleksible medlemskaber. Repræsentantskabet besluttede ligeledes, at sammensætningen af arbejdsgruppen skulle udvides fra 4 klubformænd til 8 klubformænd, således at arbejdsgruppen herefter udgør følgende:

  • 8 klubformænd
  • Én repræsentant fra GAF (Golfens Administrative Forening)
  • Én repræsentant fra FPG (Foreningen Private Golfbaner)
  • Formanden og et bestyrelsesmedlem fra Dansk Golf Union
  • DGU's direktør

Vi skal gøre opmærksom på, at der er sidste frist for at tilmelde sig arbejdsgruppen den 11. april 2016 hos Christina Dalsgaard (cda@dgu.org).