Submitted by Anonymous (not verified) on

Få en god begyndelse med begyndertrænere

Vi har en fælles opgave om at skabe den gode begyndelse for alle klubbens nye medlemmer. Begyndere, i vores optik, er medlemmer der har et handicap over 36 og som kan være helt nye i sporten, eller måske kun har været medlem en enkelt sæson.

Disse medlemmer kræver et særligt fokus fra klubbens side. Og de har nogle helt basale behov, der skal opfyldes for at blive trofaste og langvarige medlemmer. De har måske brug for en fastere tilknytning. Og den skal de have gennem ugentlige træning og aktiviteter, der blander dem med klubbens øvrige medlemmer.

Flere undersøgelser peger nemlig på, at særligt medlemmer med et handicap over 36 og et medlemskab, der er kortere end to år har højere risiko for at søge væk fra golfsporten. Derfor er det vigtigt, at klubben skaber et miljø, hvor der er basis for udvikling i sporten og for at få relationer til andre. Og en fast ugentlig træning er et super redskab i den sammenhæng.

Dertil skal være nogen i klubben, der sammen med klubbens PGA træner varetager opgaven med at sammensætte et træningsforløb frem mod et golfkørekort eller for at forbedre handicappet.

For at kunne imødekomme medlemmernes ønsker om, at skabe relationer med andre medlemmer og udvikle deres golfspil har Dansk Golf Union sammen med PGA skabt en begyndertræneruddannelse, som er et tilbud til frivillige som sammen med klubbens PGA træner skal afvikle træningen for begyndere i klubben. De, der varetager introduktionen til golfspillet og den første træning, er vigtige personer i bestræbelserne på at fastholde det nye medlem i klubben.

Der er pt. uddannet over 100 begyndertrænere  og 70 PGA-trænere.

 

Er din klub den næste der skal have uddannet begyndertrænere?

Du kan læse mere om kurset her