Submitted by Anonymous (not verified) on
Klubnyt-foto_KLUBDRIFT.png

Få et overblik over klubbens affaldsmængder

FÅ OVERBLIKKET - OG ET TILBUD

Når klubben henvender sig til Marius Pedersen, vil en MP miljøkonsulent foretage en vurdering af den eksisterende affaldsløsning, mængder og fraktioner. Konsulenten vil efterfølgende præsentere et forbedringsforslag baseret på MP's lokale løsning. Konsulent-bistanden er uden beregning.

Overordnet er dette en rigtig god øvelse for klubben, idet resultatet enten bliver at klubben bliver præsenteret for en bedre løsningsmulighed, eller bliver bekræftet i den eksisterende.

Aftalen med Marius Pedersen vil bl.a.kunne indeholde opstilling, leje samt tømning af materiel stillet til rådighed for medlemsklubber af Dansk Golf Union, til bortskaffelse af de med hvert enkelt medlems aftalte typer af affald som f.eks. brandbart, pap, sorteringsegnet, olie- og kemikalie affald. Bortskaffelsen bliver håndteret efter de til enhver tid gældende kommunale affaldsregulativer.


MARIUS PEDERSEN ONLINE SERVICE

Denne service er et redskab som giver gennemsigtighed, og som forenkler hverdagen i klubben. Det er muligt døgnet rundt at bestille tømning af containere, se affaldsmængder, samt angive ferieperioder hvor der ikke ønskes tømning af containere. Det betyder at klubben nemt og hurtigt kan tilpasse sit behov igennem denne online-service og derved optimere sin egen løsning.

 

Link til Marius Pedersen, hvor du kan læse meget mere om deres Online Service.

Link til Marius Pedersen Online Service pdf.