Submitted by Anonymous (not verified) on

Få golf på skoleskemaet

Dansk Golf Union oplever en øget interesse for at forbedre juniorgolfen i Danmark. Et af midlerne er implementeringen af konceptet Golf i skolen.

Netop nu er fem nye klubber kommet med i dette koncept og er i fuld gang med at indgå og effektuere partnerskabsaftaler sammen med DGU, kommunen og de lokale skoler:

  1. Næstved Golfklub
  2. Svendborg Golf Klub
  3. Åskov Golfklub
  4. Aabenraa Golfklub
  5. Mollerup Golf Club

I 2014 indgik yderligere seks golfklubber partnerskabsaftaler med deres kommune.

Vi håber at endnu flere golfklubber ser positivt på denne mulighed og vil indgå i disse partnerskabsaftaler og således styrke fundamentet for fremtidens juniorgolf.

FORMÅLET MED PARTNERSKABERNE

Det er partnerskabets formål, at udbrede kendskabet til golf blandt idrætslærere og elever i kommunens folkeskoler, således at golf bliver et ligeværdigt valg i idrætsundervisningen.

Partnerskabsaftalen har således til hensigt at bygge bro mellem golfklubben, kommunen, skolerne, idrætslærerne og Dansk Golf Union. Derudover sender aftalen et klart budskab om forpligtelser fra alle parter samt stort ejerskab i processen.

Som vi ser det, er der flere årsager til den øgede interesse. Tre faktorer synes at skille sig ud:

Den nye folkeskolereform

  • Reformen lægger op til et øget samarbejde mellem skoler og foreninger. Dette øger naturligt mulighederne for at få elever gjort opmærksom på golfsporten. I forbindelse med golf er faget Idræt det naturlige valg, men inddragelse af andre fagområder som Natur og Teknik, Matematik og Dansk kan også have relevans for indlæring på golfbanen.

Mange klubber har mistet juniorer

  • Flere klubber oplever blødende tal på juniorsiden og har måttet erkende, at der skal gøres en indsats for at holde på de unge poder i dag.

Øget krav om bidrag til lokalsamfundet

  • Golfklubberne har i større grad brug for at skabe en tæt og positiv dialog med kommunen. Med et partnerskab på skoleområdet bidrager golfklubben til at løse en vigtig opgave for kommunerne og dennes borgere. Golfklubben kan således skabe øget opbakning i lokalområdet og her i gennem forbedre rammebetingelserne for driften af golfklubben.

Læs mere om Golf i skolen

Ønsker jeres klub mere information om Golf i skolen, kan du kontakte:

Christian Møller
Udviklingskonsulent
Mail: chm@dgu.org
Tlf. 23836811