Submitted by Anonymous (not verified) on
Klubnyt-foto_KLUBDRIFT.png

Få støttemidler til klubbens projekter

Hvis golfklubben er beliggende i et landdistrikt-område kan klubben søge midler til at skabe udvikling og aktivitet i lokalsamfundet. Det kan eksempelvis være aktiviteter for unge, eller små naturprojekter.

Der er tale om at søge midler hos de såkaldte Lokale Aktionsgrupper (LAGer) der er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter.

Ansøgningsskema og vejledningen kan fås ved henvendelse til den lokale aktionsgruppe, som også kan være behjælpelig med ansøgningsprocedurer og oplysning om projekttyper, der ydes tilskud til.

Kontaktoplysninger for aktionsgruppen i eget geografisk område kan findes her.