Submitted by Anonymous (not verified) on
Sikkerhed.png

Få styr på persondata med RISMA system

I starten af april orienterede vi om muligheden for at bestille RISMA systemet til brug for dokumentering af overholdelsen af persondatareglerne både nu og fremadrettet.

Der er allerede 16 klubber, der har bestilt systemet, og Dansk Golf Union anbefaler, at golfklubberne bestiller og anvender dette system til håndteringen af den dokumentation, som klubbens bestyrelse er forpligtet til at have på plads efter de nye persondataregler.

Læs mere om RISMA system


Datatilsynets skabelon til en databehandleraftale nu også lagt på hjemmesiden, så den er nem at finde, og det er målet, at skabelon til IT-politik også meget snart vil være at finde på hjemmesiden.

Se vores Persondata-side, hvor du finder standarddokumenter og skabeloner vedr. persondatasikkerhed.