Submitted by Anonymous (not verified) on
Tullamore 2-800px.jpg

Farvel til sommertid kan ramme golfsporten hårdt

Hvis Danmark vælger at udfase sommertid kan det have store konsekvenser for landets golfklubber- og spillere.

Det mener Dansk Golf Union.

- Den ekstra lyse aftentime vil forsvinde, hvilket vil gå ud over antal spillede golfrunder i Danmark, da lige netop dette tidspunkt er der, hvor de mest populære starttider ligger. De tabte golfrunder vil ikke kunne hentes i den ekstra lyse tid om morgenen, skriver DGU-formand Jim Staffensen i et høringssvar til Transport-, Bygnings, - og Boligministeriet.

Han skriver endvidere, at op til en million golfrunder om året kan gå tabt, ligesom holdtræning og turneringer bliver vanskeligere at afvikle.

Emnet er aktuelt, fordi EU nu vil lade medlemslandene selv bestemme, om de vil holde fast i at stille urene en time frem hvert forår og en time tilbage hvert efterår. Det har hidtil været harmoniseret.

Til foråret skal Danmark altså tage stilling til, om vi ønsker at afskaffe sommertid. Hvis man ønsker det, vil det betyde, at oktober 2019 bliver sidste gang, vi skal ændre på tiden. Dermed vil sommeren 2020 køre på vintertid, også kaldet normaltid.

Der er imidlertid også den mulighed, at Danmark simpelthen holder fast i sommertid i alle årets 12 måneder. Det vil betyde mørkere vintermorgener, til gengæld vil der være mere lys om eftermiddagen i de kolde måneder, ligesom vi vil kunne beholde de lange, lyse sommeraftener.

Dansk Golf Union anbefaler i sit høringssvar, at man i Danmark enten fastholder den nuværende ordning, eller at man opererer med sommertid hele året.

- Vintertid hele året vil betyde færre aktive golfspillere og dermed et samfundsmæssigt tab, blandt andet i relation til folkesundheden. Det vil betyde økonomiske problemer for de danske golfklubber, da antallet af starttider og medlemmer vil falde, samtidig med, at omkostningerne til at drive et golfanlæg vil være de samme, lyder det fra Jim Staffensen.

Golf er Danmarks største voksenidræt med sine 150.000 udøvere.

Danmarks Idrætsforbund og Dansk Boldspil-Union har også afgivet et fælles høringssvar, der skarpt fraråder at afskaffe sommertid.

- En afskaffelse af sommertiden vil få alvorlige konsekvenser for fodboldklubberne i Danmark, udendørsidrætten generelt og folkesundheden i bred forstand, skriver de to organisationer.

For nuværende går vi over til vintertid ved at stille urene en time tilbage den sidste søndag i oktober. Sommertid begynder den sidste søndag i marts, hvor vi stiller urene en time frem.