Submitted by Anonymous (not verified) on
GIC_screen.png

Fasthold medlemmer med Golfspilleren i Centrum

Hvilke indsatser i golfklubben vil bidrage mest til fastholdelse af medlemmerne? Det kan være svært at vurdere, om forbedring af bunkers, hurtigere greens eller bedre socialt miljø vil betyde mest for fastholdelsen af medlemmer. Dette og mange andre spørgsmål kan analyseværktøjet, Golfspilleren i Centrum, være med at skabe klarhed over. Det er nemlig ikke nødvendigvis de områder, som vurderes lavest, der betyder mest for fastholdelsen af medlemmer.

 

104 danske golfklubber spørger løbende gæster, medlemmer og begyndere om deres oplevelser i golfklubben. Yderligere 45 golfklubber spørger deres begyndere om introduktion og integration i golfklubben. To måneder efter indmeldelse spørges der til, hvordan begynderen har oplevet introduktionen til golfklubben. De begyndere, som fortsætter i golfklubben, vil i deres anden sæson modtage spørgeskema om, hvor godt integreret de er i golfklubben.

 

Hjælp til analyse af resultater

Hvis din golfklub allerede benytter Golfspilleren i Centrum, så kommer vi gerne forbi jeres golfklub til en snak om resultater i Golfspilleren i Centrum. Vi hjælper med at udvælge indsatsområder, give eksempler på hvilke løsninger som har virket i andre golfklubber og laver konkrete og realistiske handlingsplaner. Et sådant møde er gratis, og kan blive afholdt i både dags- og aftentimer, samt tilpasses i forhold til jeres behov.

 

Kom godt i gang med Golfspilleren i Centrum

Hvis klubben ikke benytter Golfspilleren i Centrum, men gerne vil høre mere om analyseværktøjet, så kommer vi gerne forbi til en præsentation.

 

Kontakt:

Kim Uldahl
Udviklingskonsulent
Mail: kue@dgu.org
Mobil: 2136 0698