Submitted by Anonymous (not verified) on

Flere golfspillere og flere fleksmedlemmer

Golfsporten i Danmark har det seneste år oplevet en øget opmærksomhed, der også kan ses ved den årlige revision af det officielle medlemstal, som er steget til 150.916 medlemmer. Der er dermed en fremgang på 217 medlemmer i forhold til sidste år.

- Det er meget positivt, at medlemstallet i Danmark er stabilt modsat vores nabolande, hvor golfsporten taber medlemmer. En sport som golf er udfordret af de mange højintensitets-idrætter, som har øget deres medlemstal i de seneste år. Det stabile medlemstal vidner om, at den store indsats, der er blevet gjort både i klubberne og i Dansk Golf Union har fungeret, siger Morten Backhausen, direktør i Dansk Golf Union.

Den beskedne vækst i antallet af golfspillere skyldes primært en vækst i antallet af fleksmedlemmer.  I det seneste år har der været en stigning på godt 10 procent i antallet af fleksmedlemmer, så de nu udgør knap 27.000 eller godt 11 procent af det samlede antal spillere.

- Fleksmedlemmerne giver os derved en lille vækst, men udfordrer os også som sport, for de bidrager ikke med samme indtægter til klubberne som fuldtidsmedlemmer, siger DGU's direktør.

Dansk Golf Union har i de seneste år iværksat en række tiltag, som skal øge fastholdelsen i de danske klubber, og samtidig har der været arbejdet intenst med rekruttering af nye udøvere til golfsporten. I det seneste år er der forsvundet flere juniormedlemmer i de danske klubber. Primært er det blandt drengene, at tabet er størst. I alt er der 351 færre juniorspillere i 2015 i de danske golfklubber end sidste år. I alt udgør juniorspillerne 8.127 spiller eller 5,4 procent af det samlede antal spillere.

- En af vores store udfordringer ligger helt klart på juniorområdet, og derfor er det også blevet et indsatsområde for os i de kommende år. Vi har skabt et helt nyt træningskoncept i klubberne, som vi er i fuld gang med at implementere i en række klubber rundt i landet, siger Morten Backhausen.

Se oversigt over alle de nye tal her