Submitted by Anonymous (not verified) on

Fondsmidler på 2 mio kr. udbydes i støtte til ældre

Så bliver der igen udbudt støtteordningen "Aktiv af natur" fra Velux Fonden og Friluftsrådet. Støtteordningen skal støtte aktive ældre med idéer til fornyelse i blandt andet golfklubber. Formålet er at støtte og anerkende aktiviteter, hvor særligt aktive ældre yder en indsats for sig selv og andre, giver gode oplevelser i naturen og som samtidig passer på og viser hensyn til naturen.


Dansk Golf Union mener, at der inden for golfsporten vil være flere aktiviteter, som kan støttes af den nye ordning. Overordnet set skal aktiviteterne handle om "mere og bedre natur", eller "naturoplevelser for andre"

For eksempel:

  • Naturformidling via eks. informationstavler og foldere
  • Vedligeholdelse af stier
  • Fremstilling af borde/bænke
  • Naturvandringer og arrangementer
  • Opsætning af fuglekasser

Da støtteordningen handler om flere aktive ældre, er det vigtigt, at det er de ældre seniorer i golfklubberne, som tager initiativet og deltager aktivt. Hver aktivitet støttes med op til 70.000 kr. Der er mulighed for 100 % finansiering, og der er ingen krav om med- eller egenfinansiering. Midlerne kan søges af personer over 60 år, der yder en særlig aktiv indsats inden for natur og friluftsliv.


Ansøgningsfristen er d. 1. juni 2015, hvorefter ansøgninger vil blive behandlet.


Dansk Golf Union vil gerne tilbyde rådgivning og hjælp til at skrive ansøgningen. Henvendelse skal ske til tkp@dgu.org.


Læs mere om projektet på Friluftsrådets hjemmeside