Submitted by lfi on
Udvalg begynder Golf

Frivilligt arbejde

En stor del af arbejdsbyrden i en golfklub ligger placeret på frivillige skuldre. Det kræver struktur, organisering og dermed en klar og synlig strategi for at opretholde et velsmurt maskineri.

Det kan være svært at overskue omfanget af det frivillige arbejde i klubben. En strategi på området er et godt redskab til at danne et solidt fundament samt at sikre, at der er en rød tråd i det frivillige arbejde.

Frivilligstrategien er en plan for, hvordan frivillige involveres i at løse de daglige opgaver, der skal løses for at kunne indfri klubbens og udvalgets visioner og mål.

Det er vigtigt, at frivilligstrategien fungerer som rettesnor og ikke som lov. Frivilligstrategien skal forstås af mange mennesker, og den bør derfor altid kunne gradbøjes og ændres, så den passer til det mulige og ønskede resultat.