Submitted by Anonymous (not verified) on
Skærmbillede 2020-11-18 kl. 13.33.13.png

Golfbanen som udendørs klasseværelse

Af Marie Bøge, Praktikant i Dansk Golf Union og Roskilde Golf Klub

 

Hvordan inddrages lokalsamfundet og den yngre generation på golfbanen?

– Et godt bud er at invitere de lokale folkeskoleklasser ud på golfbanen. Her kan de blive introduceret til en verden med anderledes og sjov læring. Dette beskrives i publikation fra den nordiske forskningsfond STERF ”Golfbanen som udendørs klasseværelse”, hvor Motola Golfklub inviterede Smedsby skoles 4., 5. og 6. klasser ud på golfbanen. Her blev eleverne introduceret til læring, som normalt ikke kan lade sig gøre i klasseværelset. Alle deres skolefag kunne repræsenteres i en alternativ form, hvor indlæring foregik gennem leg og teori i praksis. I publikationen er disse lege beskrevet, og der vises hvordan de fører til større læringsudbytte end med traditionel undervisning.

 

En invitation til folkeskoler i lokalområdet kan altså være med til at skabe et undervisningsmiljø med stort læringsudbytte til gavn for både lærer og elever, der samtidigt potentielt kunne tiltrække kommende junior golfspillere.  Derudover vil golfklubben også kunne bidrage til mindst fire af de 12 verdensmål; verdensmål 3 – Sundhed og trivsel, verdensmål 4 – Kvalitetsuddannelse, verdensmål 11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund og verdensmål 17 – Partnerskaber for handling.

Med et sådan tiltag vil golfbanen også kunne benyttes i vinterhalvåret, hvor golfbanen er mindre spilbar.

Læs mere på nedstående link (klik på billedet) om hvordan din golfklub kan bidrage til alternativ læring for lokale skoleelever ved at åbne op for lokalsamfundet i den danske publikation af ”Golfbanen som udendørs klasseværelse”.