Submitted by Anonymous (not verified) on

Golfklubber har pligt til at indhente børneattester

Det er lovpligtigt for alle idrætsforeninger (og virksomheder) at indhente børneattester, når der tilknyttes trænere, instruktører, ledere mv., som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Pligten til at indhente børneattest gælder også, hvis foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn, såfremt ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har karakter af fast tilknytning.


Dansk Golf Union skal derfor opfordre alle klubber til at indhente børneattester på de personer, der har både direkte og vedvarende kontakt til børn under 15 år og/eller har mulighed for at have kontakt til børn under 15 år, såfremt personerne har et fast ansættelse eller beskæftigelsesforhold i klubberne.

Rigspolitiet har udviklet et digitalt system til indhentning af børneattester. Indhentningen sker via klubbernes CVR-numre, og henvendelsen til dem, der skal indlevere en børneattest sker via deres e-boks. Herefter kan der via deres Nem-ID gives samtykke til indhentelse af oplysninger i Kriminalregisteret. Der er stadig mulighed for at indhente en børneattest skriftligt fra Rigspolitiet.

Læs mere på politiets hjemmeside her

Læ mere på Kulturministeriets hjemmeside om børneattester her


Ved spørgsmål kontakt DGU's advokat Lykke Lilly Johansen ljh@dgu.org.