Submitted by Anonymous (not verified) on
Klubnyt-foto_OMDGU.png

Golfsporten mærker også øget interesse for fleksibilitet

Antallet af golfspillere i Danmark er stabilt. Men den situation dækker over en udvikling i retning af en løsere tilknytning til golfklubberne, og det afspejles også i danskernes overordnede tilgang til at dyrke sport.

Der var pr. 30 september 151.139 personer i Danmark som havde et medlemskab af en dansk golfklub, en lille fremgang på 223 medlemmer i forhold til året før. Væksten i antallet af golfspillere skyldes bl.a. en vækst i antallet af fleksible medlemmer, som i det seneste år er vokset med knap 2.000 nye medlemmer eller 6,4 procent, så de nu udgør knap 20 procent af det samlede antal golfspillere i Danmark. De fleksible medlemmer bor i hele Danmark, selvom der dog er en øget koncentration omkring de større byer.

Se oversigt over medlemtallene

 

- Vi kan se i udviklingen blandt golfspillere i Danmark, at der er en interesse for at have en fleksibilitet. For nogle golfspillere handler fleksibiliteten om, at man kun får spillet få runder og derfor efterspørger en løsere tilknytning til ens klub, mens det for andre er en generel fleksibilitet i tilknytning til sporten der ønskes. Det er også medvirkende til, at vi i de sidste seks år har set en vækst blandt golfspillere i aldersgruppen mellem 30-50 år som i en periode vælger at ændre deres fuldtidsmedlemskab til et mere fleksibelt medlemskab. Den tendens afspejler en udvikling i samfundet, hvor flere ønsker fleksibilitet i deres forhold til at dyrke eller gå til en sport, siger Morten Backhausen, direktør i Dansk Golf Union.

- Der har fra 2011 til 2016 været et samlet fald i danskernes deltagelse i motion og sport, og det skyldes primært, at der for første gang siden 1964 er en nedgang at spore i aktiviteten blandt børn.

Ifølge Idrættens Analyseinstitut er det de motionsprægede aktiviteter som fx styrketræning, yoga og spinning der vinder frem på bekostning af de traditionelle idrætsgrene som gymnastik, fodbold og håndbold. Samtidig er det også de mere fleksible idrætstilbud der går frem, da de kan passes ind i en travl hverdag.

- Det positive for golfsporten er i den sammenhæng, at vi ser en vækst blandt de ældre, som er mere aktive og i længere tid. Det er gode nyheder for golfsporten, da mange golfspillere ofte er medlemmer af en klub i både 10 og 20 år. Så kan vi få dem ombord, er der en sandsynlighed for at de kommer tilbage senere i livet, hvor de også har tid til at spille mere, siger Morten Backhausen.

 

FLERE HOLDNINGER TIL FLEKSIBLE MEDLEMSKABER

Blandt de danske golfklubber er der meget delte holdninger i forhold til de fleksible medlemskaber. Ved DGU's Repræsentantskabsmøde den 19. marts blev der nedsat en arbejdsgruppe som skulle kigge på de fleksible medlemskaber.

Ifølge Morten Backhausen er der to holdninger som er herskende i de danske klubber. Enten bliver de fleksible medlemskaber set som noget, der har skadet klubberne. For mange betaler et billigt medlemskab og havde DGU ikke indført de fleksible medlemskaber, havde en stor del af de fleksible fortsat betalt fuld pris. Grundlaget for at drive en forening er, ifølge de klubber, at alle betaler det samme.

 

Der er dog også en stor gruppe af klubber, som derimod mener, de fleksible medlemskaber har været godt for golfklubberne. De har gjort, at det har været muligt at fastholde det samlede antal golfspillere, selvom de ikke betaler det samme som før. Alternativet havde været, at sporten ellers havde mistet en stor del af de personer som spillere og medlemmer.

- Begge holdninger er tilstede blandt klubberne, og klubbens holdning er ofte et udslag af deres strategi, demografien i lokalområdet og størrelsen af deres kontingent. Jeg er derfor sikker på, at de fleksible medlemskaber er noget, vi kommer til at diskutere mange år frem, siger Morten Backhausen.