Submitted by Anonymous (not verified) on
Verdensmål_forside.png

Golfsporten og verdensmålene

Så er FN´s verdensmål blevet oversat til en golfkontekst i en ny pjece. Pjecen giver en oversigt over golfsportens direkte og indirekte betydning for verdensmålene set i en dansk kontekst.

Desuden gives et overblik over den rolle, som den enkelte golfklub kan spille i opfyldelsen af disse globale mål og delmål.

Formålet med pjecen er at give de danske golfklubber et hjælperedskab til at få oversat de globale mål til mere nærværende og genkendelige mål. Desuden giver pjecen et overblik over, hvilke initiativer som andre golfklubber har iværksat, og som spiller sammen med verdensmålene.

 

Vil du høre mere om, hvordan andre golfklubber arbejder med verdensmålene, så kontakt Dansk Golf Union.


Læs vores verdensmål-pjece: