Submitted by Anonymous (not verified) on

Hæder og anderkendelse til Horsens og Helsingør

PARAGOLF:

Horsens GK og Helsingør GC hædres for deres gode arbejde for handicappede golfspillere. Begge klubber har i flere år ydet en stor og engageret indsats med henblik på at tilbyde gode trænings- og turneringsmuligheder for spillere med diverse former for fysisk funktionsnedsættelse eller udviklingshandicap.


Derfor har golfudvalget i Parasport Danmark (Dansk Handicap Idræts-Forbund) og Dansk Golf Union besluttet at udnævne klubberne til "Paragolf ressourceklub". De to klubber er nummer 6 og 7 i rækken af DGU-klubber som modtager denne anerkendelse. Tidligere var betegnelsen "Handigolf ressourceklub", men i forbindelse med DHIF´s navneskift til Parasport Danmark og de igangværende internationale bestræbelser om at få  accepteret golf som Paralympisk sport, ønsker også DGU fremover at "brande" golf for handicappede som "paragolf".

De to klubber vil modtage anerkendelsen i form af et diplom i forbindelse med deres årlige generalforsamling.

 

Læs mere om handicapvenlige golfklubber

Hvis der er spørgsmål vedrørende paragolf, så er man altid velkommen til at kontakte Jesper Hviid, som er DGU´s konsulent på området. Jesper træffes på tlf. 4015 7660 og e-mail jhv@dgu.org