Submitted by Anonymous (not verified) on

Hillerød GK er nomineret

FORENINGSIDRÆT I SKOLETIDEN I HILLERØD

Hillerød Golf Klub er nomineret til Danskernes Idrætspris. Prisen fokuserer på foreningsidrætten i Danmark og gives til det projekt, aktivitet eller initiativ der på inspirerende vis, er med til at styrke, udvikle eller nytænke foreningsidrætten i Danmark.

HVAD GÅR INITIATIVET UD PÅ?

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger, Børne- og Familieudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget indstiller følgende initiativ: Lokale innovative idrætsforeninger har i samarbejde med Hillerød Samvirkende Idrætsforening og Hillerød Kommune taget en række initiativer for at sikre mere og bedre bevægelse i folkeskolen i forbindelse med folkeskolereformen. Et projekt, mange børn i Hillerød Kommunes folkeskoler kommer i berøring med. Det drejer sig om følgende foreninger: • Hillerød Fodbold, HGI • Hillerød Håndboldklub • Hillerød Golf Klub • HGI Bordtennis • FIF Hillerød Orientering Disse lokale idrætsforeninger har set foreningsidrættens muligheder i forbindelse med den nye skolereform og indgået partnerskabsaftaler med alle skolerne i Hillerød. Det betyder, at de kommer ud på alle folkeskoler i Hillerød og laver femugers forløb med 3-4. klasse eller 7.-8. klasse. Træningen foregår i idrætstimerne. Træneren fra klubben er ansvarlig for træningen, men idrætslæreren har det pædagogiske ansvar. Det giver et fagligt godt løft til mere idræt og bevægelse i skolen, og ved på denne måde at sætte fokus på hinandens kompetencer er der opstået et fælles ønske om at bruge hinanden til at skabe kvalitet i børnenes oplevelse af idræt og bevægelse til gavn for både børn, idrætten og indlæringen.

Stem her inden fredag kl. 12.