Submitted by Anonymous (not verified) on

Ingen arbejdspladsvurdering for frivillige i golfklubberne

Folketinget har vedtaget en ændring i arbejdsmiljøloven, der fritager bl.a. golfklubbernes frivillige, for krav om arbejdspladsvurdering - den såkaldte APV-vurdering.

Fritagelsen gælder dog kun for frivillige, der i gennemsnit arbejder mindre end to dage om ugen i klubben. Der skal således stadigvæk udarbejdes APV for golfklubbens ansatte, eks. greenkeepere, managers og pro'er.

Lovforslaget kan ses her