Submitted by Anonymous (not verified) on
GIC_screen.png

Introduktion til Golfspilleren i Centrum

Golfspilleren i Centrum er et webbaseret dialog- og rapportværktøj, som har til formål at hjælpe golfklubber med at komme i dialog med deres medlemmer og gæster. Samt på den baggrund at arbejde strategisk, analytisk og skabe de bedste oplevelser på alle områder.
I juni måned afholder vi introduktionskurser i Golfspilleren i Centrum, hvor I kan lære at bruge systemet og få indsigt i, hvordan jeres kunder ser på golfklubbens forskellige produkter og ydelser.

Kurset har en varighed på 2,5 timer, og målgruppen er bestyrelses- og udvalgs- medlemmer, sekretariatsmedarbejdere, greenkeepere, trænere og restauratører, som ikke tidligere eller kun i begrænset omfang har benyttet Golfspilleren i Centrum.
I har både på selve kurset og efterfølgende mulighed for at få konsulentbistand til analyse eller gennemgang af jeres egne resultater, og vi kommer meget gerne på besøg.

Læs mere og tilmeld jer kurset