Submitted by Anonymous (not verified) on
DGU møde.jpg

Invitation til regionalmøderne 2020

Dansk Golf Union afholder regionalmøder fem steder i Danmark i 2020. 

Regionalmøderne afholdes på nedenstående datoer og steder:

  • 3. november i Haderslev Golfklub 

  • 4. november i Ikast Tullamore Golf Club 

  • 5. november i Morsø Golfklub

  • 9. november i Hillerød Golf Klub

  • 11. november i Golfklubben Storstrømmen

 

Regionalmøderne er for golfklubbernes bestyrelsesmedlemmer/managers og DGU's bestyrelse. På mødet behandles aktuelle emner. Regionalmøderne giver golfklubberne og DGU's bestyrelsen lejlighed til at mødes under uformelle former og komme i dialog med hinanden. 

 

Indsend emner

Hvis klubben ønsker at drøfte et særligt emne, så send en e-mail til Christina Dalsgaard (cda@dgu.org) senest den 19. oktober 2020. Den endelige dagsorden sendes efter den 26. oktober 2020 til deltagerne.

 

Tilmelding

Golfklubbens bestyrelse opfordres til at sende formanden og næstformand/evt. manager til møderne. Der kan maksimalt deltage 50 personer pr. regionalmøde og tilmelding sker efter først-til-mølle princippet. Hvis klubben tilmelder mere end 2 deltagere, forbeholder vi os retten til at give pladsen videre til en fra ventelisten, så flest mulige klubber får lejlighed til at deltage. Det er valgfrit, hvilket regionalmøde man vælger at tilmelde sig til.

Tilmeldingsfristen til regionalmøderne er den 26. oktober for de jyske regionalmøder og 2. november for de sjællandske regionalmøder.

Tilmelding foregår på nedenstående link, hvor du også kan se tidsplanen og læse om de foreløbige emner.


Læs mere og tilmeld dig her