Submitted by Anonymous (not verified) on
Klubnyt-foto_KLUBDRIFT.png

Klub & klub imellem: Træningsforløb som en del af rekrutteringen

INTRO:

Dansk Golf Union bringer cases fra de danske golfklubber som en del af Klubnyt. Idéen med cases på aktiviteter og tiltag i klubberne handler om at inspirere klubberne til selv at lave tiltag og ændringer.

Vores mål er at de starter overvejelser i klubben om tingene kan gøres på en anden måde, men de er ikke en egentlig anbefaling fra vores side om at alle kan/skal implementere det i netop deres klub.

De mange cases vil løbende blive lagt ind på hjemmesiden og vil udkomme en gang om året i en Ipaper.

 

LÆR GOLF PÅ FIRE UGER - OG BLIV ET POSITIVT, NYT KLUBMEDLEM

Da en gruppe frivillige medlemmer i Hornbæk Golfklub - med næstformand Carsten Carstensen i spidsen - i foråret 2013 lancerede en ny måde at sluse nye golfspillere ind i klubben på, var de ikke klare over hvilken succes dette initiativ skulle vise sig at blive.

 

Af Peter Anderskou

 

I begyndelsen af 2013 oplevede mange klubber stadig en medlemsflugt. Der var plads på alle hylder til alle typer medlemmer. Ventelisterne eksisterede ikke mere og man prøvede mange forskellige tiltag rundt om i klubberne for at tiltrække nye medlemmer. Golfens Dag var fra starten en rimelig stor succes: Der kom mange ud i klubberne over hele landet denne ene dag. Og, i hvert fald i nogle klubber, var der også en pæn del som valgte at melde sig ind i klubben.

 

Men hvad der efterfølgende skal til for at fastholde disse nye golfspillere er ikke så indlysende. Man lancerede mange forskellige modeller og aktiviteter i lige så mange klubber rundt om i landet:

"Bliv Golfspiller på 2 dage" - "Grønt Kort på en uge" fristede overskrifterne i golfmedierne, lokalaviserne og hjemmesiderne 'måske'-interesserede.

 

HORNBÆK-MODELLEN

Det følgende er en beskrivelse af hvorledes Hornbæk Golfklub har grebet projektet an.

IDÉEN

Personerne bag projektet i Hornbæk havde med 'Lær Golf på 4 Uger (LG4U) både en vision og et budskab:

 

 • Visionen: Vi skal have et produkt, som vi kan sælge til mennesker der ønsker at bruge deres fritid på en sportsgren med et konkurrenceelement, en mulighed for hyggelig social samvær og skønne naturoplevelser.

 

 • Budskabet: "Vi kan lære den nye golfer (NG) at spille (hæderligt) golf i løbet af 4 uger! NG skal som minimum selv investere 4 lørdage á ca. 4 timer. Vi investerer i en mentor eller "klubven" og et golfsæt som NG låner i de 4 uger programmet varer."

   

PROGRAMMET

På den første dag møder eleverne op og får udleveret deres golfsæt samt møder månedens LG4U-leder og de frivillige mentorer over en bid mad i restauranten. Sekretariatet foretager en registrering af eleverne og LG4U-lederen gennemgår programmet for de kommende fire uger. Klubbens træner og dennes assistent bliver præsenteret og efter frokost gennemføres den første lektion på driving-range og putting-green.

 

Holdene var lige fra starten af på mellem 15 og 30 personer. I dag er ingen hold på mere end 20 personer. Dels fordi det er nemmere at undervise 20 end 30 elever på én gang og dels fordi klubben skal være sikker på at have såvel mentorer som golfsæt nok til eleverne.

 

Elev og mentor udveksler telefonnumre og e-mailadresser og aftaler mødetider - ud over de programfastlagte golflektioner og teoritimer. Mentorens opgave er alene at støtte og rådgive eleven samt overvære når eleven aflægger de obligatoriske prøver for at erhverve det grønne kort.

 

Så snart eleven har aflagt alle prøver, tager klubbens Begynder-team over. Eleven kan nu deltage i klubbens 55+ match (evt. sammen med sin mentor) med henblik på erhvervelse af egentlig banelicens.

 

AFSLUTNINGEN

Når de fire uger er slut er det tid til både evaluering og beslutning. For hele tiden at kunne holde konceptet på rette spor, bliver eleven bedt om at evaluere kursusforløbet (uanset om han/hun har tænkt sig at blive medlem eller ej). Og eleven skal tage beslutning om vedkommende ønsker at fortsætte sin golfkarriere og om det skal være i Hornbæk Golfklub.

Klubben har naturligvis strikket en attraktiv tilbudspakke for medlemskab sammen.

 

KOMMUNIKATIONEN

Hvordan får man så fat i eleverne? I Hornbæk Golfklub har man anvendt:

 

 • Annoncering i lokalområdets lokalaviser
 • Pressemeddelelser
 • Messedeltagelse (lokal-messe i Helsingør)
 • Omdeling af flyers i lokalområdet
 • Sweetdeal og Spotdeal markedsføring

   

Den billigste måde at få kommunikeret budskabet om LG4U-kurset er naturligvis en god pressemeddelelse. Omdeling af flyers i lokalområdet blev i Hornbæk foretaget af en række klubmedlemmer, som blev opfordret til at udføre dette via opslag på klubbens hjemmeside.

 

Om man skal anvende sit reklamebudget på annoncering og deltagelse i lokale forbruger-messer, er naturligvis en afvejning af de mål og midler klubledelsen har bestemt sig for at anvende. Men det rigtige budskab på det rigtige tidspunkt i forhold til f.eks. jul eller sæsonstart, kan sagtens kaste noget af sig i form at tilmeldinger til kurserne.

 

Hornbæk Golfklub benyttede (og gør det fortsat) såvel Sweetdeal som Spotdeal som salgskanal, og erfaringerne herfra er rigtig gode. Det er klart at der dermed er en tredjepart, som skal tjene på aktiviteten, men klubben får kontakt til en række personer, som allerede på forhånd har besluttet sig for at prøve at lære at spille golf og har købt og betalt for et kursus. Uden egentlig at kende klubben! Og så er det jo op til LG4U-ledelsen og mentorerne at få noget positivt ud af den disposition.

 

MENTORERNE

Der er to meget vigtige personer i konceptet: trænerne og mentorerne. I Hornbæk Golfklub har golftræneren Ulrik Marcher og hans assistent Frank Andersen stået for fællestræning lørdag eftermiddag.

Mentorerne er klubbens repræsentanter under hele kursusforløbet. En mentor skal høre på eder og forbandelser og kunne trøste og berolige sin elev og hele tiden prøve at holde eleven på rette kurs. I sidste ende er det også mentoren som skal overtale sin elev til at blive medlem i klubben. Mange gange opstår der en egentligt venskabsrelation mellem mentor og elev - hvilket også en del af strategien bag initiativet: At eleven oplever at der er rart at være og allerede fra dag 1 har en ven (læs: mentoren).

 

Hornbæk Golfklub opfordrer løbende sine medlemmer (med et HCP på 36 eller derunder) til at melde sig ind i Mentor-teamet. Mentorerne bliver grundigt instrueret i hvad deres rolle er og - især hvad de ikke skal beskæftige sig med. Som tak for deres indsats arrangerer klubben en speciel match - hvor også eleverne kan deltage - i løbet af efteråret.

 

DE KOLDE TAL

Hornbæk Golfklub har siden starten i 2013 haft 19 hold med i alt 319 elever. Af disse har 224 meldt sig ind i klubben efter endt kursusforløb. Omkring 100 medlemmer har haft mentor-rollen i de forgangne 2½ sæson.