Submitted by Anonymous (not verified) on
Kontor.jpg

Klubben kan være økonomisk sårbar ved længerevarende sygdom hos ansatte

Vores samarbejdspartner Söderberg & Partners har været på besøg i en række golfklubber i det seneste år og har erfaringer med tilbage til os alle:

 

Mange golfklubber betaler i dag pension til deres ansatte – hvilket er meget positivt og fornuftigt.  Typisk giver golfklubben de ansatte et pensionsbidrag, hvor den enkelte ansatte selv kan vælge, hvor pensionen skal placeres.

Ikke alle golfklubber er dog klar over at denne model kan betyde, at golfklubben gør sig økonomisk sårbar ved længerevarende sygdom hos den ansatte. Grunden til dette er, at dækning ved sygdom på pensionsordningen IKKE udbetales til golfklubben, når den ansatte har etableret sin egen ordning.

Ved etablering af Golfpension fra Söderberg & Partner vil dækning ved sygdom blive udbetalt til golfklubben, så længe den ansatte samtidig får udbetalt løn.

Det betyder at:

  • golfklubben ingen udgift har på en syg medarbejder
  • medarbejderen kan føle sig tryg, da golfklubben er økonomisk sikret

 

Løsningen med Golfpension er omkostningsneutralt for golfklub og medarbejder – da pensionsbidraget er det samme i egen ordning eller i Golfpension.

 

I nedenstående tabel er vist, hvad dette betyder for golfklubben.

I eksemplet er der taget udgangspunkt i en funktionæransat med en årlig løn på kr. 420.000 og et pensionsbidrag på 12%.

 

Personalebidarg Golfklub 12%                            50.400 kr.
Løn 420.000 kr.   Løn Offentligt tilskud Dækning til golfklubben
ved sygdom
Merudgift per måned
for golfklubben
    Lønudgift Golfklub 420.000 kr.      
Dækning ved sygdom i % af løn 40% Golfpension   231.364 kr. 168.000 kr.

1.678 kr.

Dækning ved sygdom i kroner 168.000 kr. Egen ordning   231.364 kr. 0 kr.

15.678 kr.Læs også mere på siden golfpension.dkKontakt

Söderberg & Partners
Søren Hvekstrup

 

Mobil: +45 5383 3166

soren.hvekstrup@soderbergpartners.dk

www.soderbergpartners.dk