Submitted by Anonymous (not verified) on
Longdistance.png

Langdistancemedlemskab i danske golfklubber

Dansk Golf Union (DGU) har i løbet af 2019 fået nogle henvendelser fra golfklubber omkring, hvilke regler der er gældende, når en golfklub ønsker at udbyde langdistancemedlemskab bl.a. til medlemmer med udenlandsk hjemmeklub.

 

Iflg. DGU's pjece “Medlemskab af Dansk Golf Union", side 13, fremgår det at:

"Et langdistancemedlem skal være aktivt medlem i en anden dansk golfklub."

 

DGU’s bestyrelse har behandlet emnet og besluttet, at fastholde betingelsen om aktivt medlemskab af en anden dansk golfklub. Dette for at begrænse muligheden for at spillere kan vælge et billigt udenlandsk medlemskab, og så efterfølgende købe et langdistancemedlemskab i Danmark.

DGU har bedt klubadministrationsudbyderne om at fjerne muligheden for valg af udenlandsk hjemmeklub, når der oprettes et langdistancemedlemskab.

Golfklubben kan til enhver tid oprette et fleksmedlemskab til medlemmer med udenlandsk hjemmeklub. 

 

Vi er opmærksom på, at der er klubber, som har langdistancemedlemmer med udenlandsk hjemmeklub. Disse klubber er blevet orienteret direkte.

 

Se hele pjecen “Medlemskab af Dansk Golf Union"