Submitted by Anonymous (not verified) on
Klode.png

Langdistancemedlemskab - præcisering

I Klubnyt den 25. oktober 2019 bragte vi en orientering omkring Dansk Golf Unions gældende regler for golfklubber, som ønsker at udbyde langdistancemedlemskab.

Vi er efterfølgende blevet klar over, at der kan være behov for en præcisering og vi henleder derfor opmærksomheden på nedenstående:

"Langdistancemedlemmer med udenlandsk hjemmeklub kan fortsat forblive langdistancemedlem i den nuværende danske golfklub, indtil de melder sig ud."

 

Dette har vi orienteret de involverede klubber om i mail af 10. oktober 2019.