Submitted by Anonymous (not verified) on
OmCoronavirus.png

Minimér smitterisikoen som greenkeeper

13. januar 2021

I disse tider er det vigtigt at have gode rutiner for at minimere risikoen for smitte med coronavirus. Her har vi samlet en lang række gode råd til hvordan greenkeeperne kan minimere smitterisikoen i praksis:


Medarbejdere og arbejdsopgaver:

 • Husk en løbende dialog med personalet omkring smitterisiko bl.a. i relation til den enkeltes familiesituation

 • Arbejd evt. med forskudte arbejdstider, evt. direkte arbejdsskift (dag- eller uge-skift).

 • Overvej om der skal være en tidsmæssig afstand mellem skiftene

 • Hav en backup-plan i tilfælde af store dele af mandskabet rammes af sygdom. Måske kan en nærliggende klubs medarbejdere hjælpe i perioden

 • Tydeliggør at medarbejdere, der på nogen måde viser sygdomssymptomer, ikke møder på arbejdet

 • Planlæg arbejdsopgaverne så tæt kontakt helt undgås

 • Hold mindst 2 meters afstand.


Frokost og møder:

 • Undgå eller introducer nye rutiner til morgenmøder, så der kan holdes en sundhedsmæssig forsvarlig afstand. F.eks. kan møder afholdes udendørs med forsvarlig afstand

 • Indfør evt. regler for hvor mange, der må opholde sig ad gangen i f.eks. maskinhuset

 • Undgå al fysisk kontakt

 • Spis frokosten hver for sig og gerne udenfor


Brug af maskiner og værktøj:

 • Maskinens rat og berøringsflader skal desinficeres før og efter brug. Lad eks. den samme maskine køres af den samme person

 • Sker lån af udstyr / maskiner fra andre golfbaner da anbefales det, at de rengøres/desinficeres inden brug

 • Alt håndværktøj skal desinficeres før og efter

 • Bær handsker og gerne et nyt sæt pr. dag. Brug nitrilhandsker ved anvendelse af sprit


Almen hygiejne:

 • Husk at vaske hænder flere gange dagligt, både efter toiletbesøg, før indgang til frokostrum og efter berøring med ikke desinficerede overflader.

 • Toilet og håndvask desinficeres efter brug. Hver medarbejder bør have sit eget håndklæde eller det skiftes dagligt.

 • Anvendes frokostbordet, så husk at desinficer efter brug

 • Tydeliggør hvem der har ansvaret for rengøringen af omklædningsrum, toiletter mm.

 • Brug håndsprit