Submitted by Anonymous (not verified) on

Ny kollektiv ansvarsforsikring på plads

DGU har nu genforhandlet en aftale med Tryg Forsikring A/S om den kollektive ansvarsforsikring for golfspillere, og præmien er faldet fra 5,64 til 5,27 kroner pr. golfspiller. Aftalen gælder fra 1. december 2015. Aftalen er tre-årig.

Præmien beregnes ud fra medlemstal pr. 30. september og indeksreguleres hvert år. Klubberne vil blive opkrævet betaling som sædvanlig i december måned.

Forsikringen dækker:
- Al golfspil på en golfbane og anlæg, hvor foreningen driver banen, eller ejeren af banen driver golfbanen i Danmark, Færøerne og Grønland
- Det er en forudsætning, at foreningen eller ejeren har medlemskab af DGU
- Golfspil omfatter opvarmning/træning på de dertil indrettede områder såvel som spil på selve banen
- Forsikringen dækker maksimalt 2 skader på samme skadelidte/samme objekt pr. forsikringsår

Tryg's kontaktperson er:
Morten Blume Haagemann
morten.blume@tryg.dk
Tlf.nr.  40 83 71 07

Yderligere oplysninger om forsikringsbetingelserne og skadesanmeldelse findes her.

Kontakt gerne sekretariatet info@dgu.org, hvis der er opklarende spørgsmål."