Submitted by Anonymous (not verified) on
Golfbox_administration.jpg

Ny medlemsstatus i GolfBox 

Det er nu muligt at vælge en ny medlemsstatus i GolfBox som hedder “Lokal profil”. 

Den nye medlemsstatus er tiltænkt til f.eks. Pay & Play spillere som skal oprettes i GolfBox for fast at kunne booke tider på banen. Denne profil kan bruges til personer, som har en form for spilleret på banen i den pågældende klub, eller adgang til andre former for aktiviteter i klubben. Personer med denne status kan dog ikke få et handicap, tildeles national spilleret, indberette scores eller tilmeldes turneringer, og statussen egner sig derfor ikke til den almindelige golfspiller.  

Statussen kan eventuelt også egne sig til personer som deltager i en anden aktivitet i klubben, f.eks. Padel, Fitness, Krolf m.fl., hvor handicap og turneringsdeltagelse ikke er relevant, men hvor det fortsat skal være muligt at booke en tid i en ressource i klubben. 

Status “Lokal profil” kan sættes på en person i forbindelse med oprettelse af personen i GolfBox, eller ved at skifte status på en allerede eksisterende profil. 

Hvis det er en eksisterende profil med anden medlemsstatus, som allerede har et handicap, som ændres til Lokal profil, beholdes scorearkivet, men handicappet fjernes. 

Hvis en “Lokal profil” ændres til f.eks. “Fuldtid”, bliver der åbnet op for handicap, indberetning af scores, turneringstilmelding osv., på lige fod med andre rettigheder til den pågældende medlemsstatus. 

 

Husk at tilpasse i reglerne for tidsbestilling

Muligheden for booking af tider er begrænset til ressourcer i den pågældende klub, og for at personer med medlemsstatus Lokal profil kan booke tider i klubbens ressourcer, kræver det at gruppen tilføjes klubbens regler for tidsbestilling. 

 

Se oversigten over de forskellige muligheder for medlemsstatus her (pdf)