Submitted by Anonymous (not verified) on

Nye aldersgrænser for senior- og veteranherrer, samt ny super-veteran-aldersgruppe

I forlængelse af, at EGA på seneste bestyrelsesmøde har besluttet, at ændre aldersgrænsen for seniorherrer fra 55 til 50 år til den kommende sæsons EM'er, har DGU besluttet at følge trop og ændre den officielle danske herresenior aldersgrænse tilsvarende til 2016.

Tidligere i år ændrede EGA Mid-amateur aldersgrænsen fra 35 til 30 år til det individuelle EM og DGU fulgte efter med samme aldersgrænse til DM Mid-age (inkl. professionelle).

EGA har endnu ikke taget stilling til en evt. ændring af Veteran-alderen (Supersenior), men DGU har undersøgt sagen og har besluttet, at denne i Danmark også nedsættes med 5 år til 60, samt at der oprettes en ny Super-veteran aldersgruppe fra 70 år.

Ændringen gennemføres fra 2016 i DGU's Senior Tour, DM for seniorer og veteraner, samt Danmarksturneringen for seniorer og veteraner. Klubberne opfordres til at følge samme aldersgrænser til den kommende sæsons klubmesterskaber.

På baggrund af data fra det centrale medlemsregister og erfaringer fra Østrig, vurderer DGU, at en ændring af herresenior-aldersgrænsen vil medføre en større tilgang af spillere til såvel individuelle som hold turneringer. Når der samtidigt indføres ny herreveteran-aldersgrænse og ny superveteran aldersgruppe, vil eksisterende spillere fortsat kunne motiveres og fastholdes i turneringsgolf.

Det endelige turneringsudbud til den nye superveteran-aldersgruppe er endnu ikke besluttet, men der er igangværende dialog med SEGAF og Regionsgolf om forskellige initiativer, ligesom det er oplagt at kigge på DGU's egne Senior Tours, samt DM for Seniorer og Veteraner.

De nye officielle aldersgrænser i danske turneringer er fra 2016 følgende:

Juniorer: Til og med det år, spilleren fylder 18 år
Ynglinge: Til og med det år, spilleren fylder 21 år
Damer og Herrer: Åben række uden aldersbegrænsninger
Mid-age, damer og herrer: Fra og med det år, spilleren fylder 30 år
Seniorer, damer og herrer: Fra og med det år, spilleren fylder 50 år
Veteraner, damer og herrer: Fra og med det år, spilleren fylder 60 år
Super-veteraner, damer og herrer: Fra og med det år, spilleren fylder 70 år

 

DGU anbefaler, at det ikke tillades en spiller at deltage i flere Stableford/netto-turneringer samtidig. En juniorspiller må således vælge, om han vil deltage i juniorklassen eller dame/herreklassen, hvis turneringen spilles samtidig i begge klasser.

I brutto-turneringer (uden HCP) anbefales det, at laveste score, spillet samme dag, fra samme teested/bane og over samme antal huller, vinder uanset hvilken række/klasse der er stillet op i. Dette princip gælder eks. til DM for seniorer og veteraner, hvor de veteraner, der klarer cuttet i seniormesterskabet, har mulighed for at vinde såvel senior, som veteranmesterskabet.