Submitted by Anonymous (not verified) on

Nyt om den kollektive ansvarsforsikring

Tidligere indeholdt policen en klausul om, at forsikringen ikke dækkede :

"gentagne skader på samme skadelidte. Gentagne skader defineres som flere end 2 skader der rammer samme skadelidte (herunder samme ting eller ejendom) og dette skyldes en uhensigtsmæssig indretning af golfanlægget, som ejer, driftsansvarlig eller golfklub kan gøres erstatningsansvarlig for."

Klausulen er nu ændret til at forsikringen ikke dækker:

"gentagne skader på samme skadelidte/samme objekt - forsikringen dækker maksimalt 2 skader på samme skadelidte/samme objekt pr. forsikringsår, som følge af uhensigtsmæssig indretning af golfanlægget, som ejer, driftsansvarlig eller golfklub kan gøres erstatningsansvarlig for."

Golfklubberne skal derfor være opmærksom på, at flere skader end 2 på samme sted pr. forsikringsår, ikke kan forventes dækket af den kollektive ansvarsforsikring for golfspillere. Se den nye police her (pdf)

Klubberne bør i tilfælde af uhensigtsmæssig indretning af banen rette henvendelse til DGU's banekonsulenter for en drøftelse af evt. udfordringer med sikkerheden på golfbanen. Se DGU's vejledning vedr. sikkerhed på golfbanen her (pdf).

SPØRGSMÅL KAN RETTES TIL BANEKONSULENTERNE:

Torben Kastrup Petersen på tlf. 4040 9102
Allan Brandt på tlf. 4040 9103

Thomas Jepsen på 5116 2695