Submitted by hkr on
paragolf fredericia.jpeg

Om Paragolf

Dansk Golf Union har en række aktiviteter og indsatser som gør det lettere, sjovere og mere attraktivt at være golfspiller med et fysisk eller udviklingsmæssigt handicap. Sammen med golfklubberne forsøger DGU's frivillige og ansatte at udvikle paragolf i Danmark og skabe bedre rammer for alle paragolfere i de danske golfklubber.

DGU varetager blandt andet ParaGolf Touren som er en landsdækkende turneringsrække præsenteret af Independent Invest. Paragolf Touren består af seks afdelinger fordelt over hele landet og afvikles af DGU’s frivillige på området i samarbejde med den arrangerende golfklub.

ParaGolf Tour spilles i tre rækker, hvor alle kan deltage uanset ens fysiske-, udviklings- eller WHS handicap:

ParaGolf Tour A-række (netto slagspil): Maks. hcp for herrer/damer er 18,4
ParaGolf Tour B-række (stableford): Min. hcp. for herrer/damer 18,5, maks. hcp. 53,9
ParaGolf Tour Ledsager række (stableford): Maks hcp. for herrer/damer er 53,9

Af andre turneringsaktiviteter for paragolfspillere kan nævnes vores forskellige danske mesterskaber, som afholdes én gang om året. Til disse DM'er mødes de bedste danske paragolfspillere i tre forskellige rækker:

DM i ParaGolf slagspil
DM i ParaGolf stableford
DM Special Olympics ParaGolf (for spillere med udviklingshandicap).

Der findes ligeledes et paragolf landshold som repræsentere Danmark ved udvalgte turneringer rundt i verden og som afholder nationale samlinger og træningslejre for de bedste danske paragolfspillere.

DGU samarbejder ligeledes med de øvrige nordiske golfforbund, og det internationale samarbejde varetages af EDGA - European Disabled Golf Association (www.edgagolf.com ), som igen samarbejder med EGA - European Golf Association.

Overordnet dækker betegnelsen paragolf dels over golf for fysisk- og synshandicappede spillere (kategori 1) samt aktiviteter for spillere med udviklingshandicap/intellektuelt handicap (kategori 2) som internationalt også betegnes som Special Olympics-spillere. De døve golfspillere har deres egne turneringer og er organiseret i Dansk Døve-Idrætsforbund (DDI).  Se mere om golf for døve her.

Golf kan spilles næsten uanset funktionsnedsættelse, og der spilles med nogle få lempelser efter de almindelige Golfregler. Golfsportens eget handicap-system giver de aktive en unik mulighed for, at handicappede og ikke-handicappede kan spille sammen på stort set lige vilkår. DGU har i øjeblikket direkte kontakt med over 100 handicappede golfspillere fordelt på ca. 35 golfklubber landet over.

Det er dog vores opfattelse, at der er langt flere golfspillere med handicap, der er aktive som ganske "almindelige" klubspillere. Det er vores håb og målsætning, at flere af disse spillere får lyst til at deltage i både nationale og internationale paragolf-turneringer, samt i nogle af de øvrige fælles træningssamlinger som afholdes i løbet af året. Alle er velkomne til disse events uanset om man har eliteambitioner eller spiller på hyggeniveau.

Den handicapvenlige Golfklub


Parasport Danmark og DGU har i fællesskab udarbejdet nogle retningslinjer for en certificering af de golfklubber, som ønsker at blive godkendt som handicapvenlige. I praksis sker det ved at henvende sig til DGU´s ParaGolf-konsulent eller Parasport Danmarks golfudvalg, som foretager et klubbesøg. Ordningen er gratis for klubberne, og godkendelsen kan ses under klubinfo her, hvor der ud for klubben er et lille rødt hjerte med et kørestolssymbol. De punkter, der vurderes, er bl.a. adgangsforhold til klubhus, bane og træningsfaciliteter, toiletforhold, P-muligheder og ikke mindst, at man har et formuleret ønske om at byde både handicappede medlemmer og greenfee-spillere velkommen i klubben.

Link til kravene for at blive certificeret som handicapvenlig golfklub. (pdf)

Vi har lavet en folder om ParaGolf

Parasport Danmark varetager via deres golfudvalg Special Olympics aktiviteter, breddesamlinger og REHAB golf i Danmark.

Har du spørgsmål vedrørende paragolf i regi af DGU, så er du velkommen til at kontakte

Jonas Meyer
Udviklings- og turneringschef 

Mobil: 2143 2587
Mail: jmj@dgu.org

Spørgsmål om Paragolf

Spørgsmål om Paragolf


Regellempelser

Af praktiske årsager opdeler man golfspillere med handicap i forskellige grupper ud fra deres behov for forskellige lempelser af reglerne, nemlig: Blinde spillere, amputerede spillere, spillere, som bruger stokke eller krykker, spillere som er kørestolsbrugere, og spillere med udviklingshandicap/intellektuelt handicap - f.eks. Special Olympics-spillere. Enkelte handicapgrupper kan have særlige behov i forbindelse med udøvelse af denne idræt. For eksempel kan blinde/svagtseende og evt. udviklingshæmmede have brug for ledsager/caddie på banen, og andre kan have brug for særlige hjælpemidler som elektrisk kørestol, buggy, golfscooter eller tilpassede golfkøller.

 

De særlige lempelser, som gælder for visse handicapgrupper - f.eks. blinde/svagtseende og kørestolsbrugere - er indeholdt i Golfreglerne - Regel 25 - Tilpasninger for funktionshandicappede spillere.

 

Der vil som regel i turneringsbetingelserne blive krævet EDGA WR4GD Pass eller Access Pass som dokumentation for at kunne bruge Regel 25, medmindre spilleren har et tydeligt fysisk handicap (f.eks. manglende ekstremitet). Hvis turneringsledelsen ikke modtager den ønskede dokumentation, kan spilleren ikke anvende Regel 25, men kan deltage på de almindelige vilkår i Golfreglerne.

Kategorier af spillere og rækkeinddelinger

Ved EDGA-godkendte turneringer, kræves det, at de deltagende spillere opfylder kravene til mindste-handicap. Det betyder, at de skal testes af en fysioterapeut, med henblik på i hvilken grad deres handicap påvirker evnen til at lave et golfsving. Der benyttes et særligt testskema hvor muskelkraft, ledbevægelighed, balance og koordination vurderes. Testresultatet sendes derefter til EDGA´s Medical Committee, som udsteder et "EDGA medical pass", som giver ret til at stille op i internationale turneringer. Spillere med udviklingshandicap/intellektuelt handicap kan ikke testes på denne måde. De skal i stedet kunne dokumentere, at de i dagligdagen - dvs. vedrørende uddannelse, bolig, fritid eller beskæftigelse - er afhængige af socialpædagogisk støtte.

 

Læs mere om EDGA Pass.

 

Golf spilles af mennesker med meget forskelligartede funktionsnedsættelser. Det illustreres af følgende billeder.

 

Rækkeinddelingen ved EDGA-turneringer er primært baseret på deltagernes senest registrerede golfhandicap, og spillerne kan inddeles i op til seks grupper. Der kan dog også afvikles turneringer for én eller flere specifikke handicapgrupper (Human categories) - f.eks. en turnering kun for kørestolsbrugere eller spillere med udviklingshandicap. Find mere information her.

Den handicapvenlige golfklub

Parasport Danmark og DGU har i fællesskab udarbejdet nogle retningslinjer for en certificering af de golfklubber, som ønsker at blive godkendt som handicapvenlige. I praksis sker det ved at henvende sig til DGU´s ParaGolf-konsulent eller Parasport Danmarks golfudvalg, som foretager et klubbesøg. Ordningen er gratis for klubberne, og godkendelsen kan ses under klubinfo her, hvor der ud for klubben er et lille rødt hjerte med et kørestolssymbol. De punkter, der vurderes, er bl.a. adgangsforhold til klubhus, bane og træningsfaciliteter, toiletforhold, P-muligheder og ikke mindst, at man har et formuleret ønske om at byde både handicappede medlemmer og greenfee-spillere velkommen i klubben.

 

Link til kravene for at blive certificeret som handicapvenlig golfklub. (pdf)