Submitted by hkr on
Sociale medier

Om sociale medier

"Hvorfor skal vi som golfklub bruge de sociale medier?" - er et spørgsmål, der er nærliggende at stille. På disse sider vil vi forsøge at besvare netop det spørgsmål og give nogle tips og tricks til brugen af sociale medier i golfklubben.


Baggrund

Sociale medier er allemandseje. Og en stor del af måden hvorpå vi danskere får vores information, nyheder, inspiration og underholdning. Størstedelen af  85% af danskere mellem 16 og 74 år (2022, dst.dk) benytter mindst ét socialt medie. Sociale medier er derfor en oplagt kilde til at kommunikere til både eksisterende medlemmer og potentielle medlemmer. I kan som golfklub komme langt "gratis" ved at investere tid og lægge en plan for kommunikation via sociale medier, og nå endnu længere med annoncering ud til nye målgrupper.  


Hvilke sociale medier skal golfklubben bruge?

Det er vigtigt, at klubben ikke tager munden for fuld, når det kommer til sociale medier. Det tager tid og energi at opbygge en solid følgerskare og effektuere en plan på et socialt medie, så klubben skal først og fremmest afgøre, hvad der er tid og kræfter til. Som udgangspunkt er det smart at have mindst én ansvarlig (ansat eller frivillig) i klubben. Og gerne minimum to administratorer. En generel anbefaling er, at klubben hellere skal gøre en lille smule rigtig godt end al for meget halvt!

Hvis klubben kan afsætte tid og energi til det, så er Dansk Golf Unions anbefaling, at klubben har en Facebookside og en Instagramkonto. Hvis man kigger på muligheden for at konvertere mængden af følgere og rækkevidde til golfspillere kombineret med brugervenligheden, så er både Facebook og Instagram de mest oplagte valg af sociale medier.

Hvis klubben ikke har overskud til både Facebook og Instagram, så er anbefalingen fra Dansk Golf Union, at man vælger at have en Facebookside. Eventuelt med underlæggende Facebookgrupper, hvor folk i klubben kan interagerer mere direkte med hinanden, end på en side. 

Læs mere om brugen af Facebook her

Læs mere om brugen af Instagram her

Dele af klubben (træner, restaurant, administration etc.) kan også opnå fordele ved at benytte medier som Youtube, Linkedin mm., men vores anbefaling er at fokusere på Facebook først.  


Hvordan fungerer Facebook og Instagram?

Facebook (Meta) ejer også Instagram og de to platforme er også nogenlunde ens bygget op - og kan også kobles sammen. Det, vi alle foreninger og virksomheder kæmper for, er opmærksomheden og pladsen i “news feedet” hos vores målgrupper. Algoritmerne i både Facebook og Instagram sørger for, at brugerne typisk kun ser den type opslag, som de (baseret på tidligere adfærd) engagerer sig med (læser,/klikker/liker etc.). Det vil sige, at man som golfklub ikke er sikret, at alle klubbens sidefølgere ser de opslag, der bliver lavet. Det sætter krav til kvaliteten af og indholdet i de opslag, der bliver lavet. Derfor: Brug hellere lidt ekstra tid på få "gode opslag" og sørg for, at dine opslag er værd at engagere sig med (Spændende og direkte-til-pointen tekst, godt billede, masser af følelser, gerne opfordringer). Det vil gavne sig på den lange bane, da Facebook vil kategorisere alle dine opslag - og dine fremtidige opslag vil potentielt blive set af en større gruppe, hvis du gang på gang laver gode opslag. 

 

Det gode opslag

Der er mange veje til det gode opslag, men primært drejer arbejde på sociale medier om at huske lige netop "det sociale" og gerne vække en følelse hos modtageren. Det kan være glæde, interesse, stolthed etc. Billeder eller video, der følger dit budskab med opslaget og kommunikationen, er et must! Når man tager billeder af personer, er det vigtigt at komme tæt på personen, så man kan se øjnene, da øjenkontakt er noget af det, der fungerer allerbedst som følelsesskaber. Husk godkendelse fra personerne, når billedet skal deles på Facebooksiden eller i annoncering  

Et anden vigtig overvejelse: Menneskets koncentrationsevne er blevet reduceret drastisk og paradoksalt nok peger forskere på, at skylden skal findes hos de sociale medier. Det er derfor vigtigt, at essensen af opslaget kan gennemskues meget hurtigt. Billeder med alt for meget tekst eller video, der er for lange (eller lang intro), vil sjældent blive fanget af brugere på de sociale medier. Tidslommen for at fange opmærksomhed er lille. Derfor: Vær direkte og præcis i din levering. Det vil I som klub få de bedste resultater af. Og skal det være langt, så hav for øje at forsøge at fange læserens opmærksomhed hurtigt.

Har du spørgsmål til om din golfklubs kommunikationsstrategi og sociale medier, kan du altid tage fat i Dansk Golf Union.