Submitted by Anonymous (not verified) on
Forår gangbro.png

Opdatering af DGU’s anbefalinger per 18. maj

17. maj 2020

Kulturministeriet udsendte onsdag den 13. maj nye retningslinjer for udendørsidræt i Danmark. Retningslinjerne indeholder markante lempelser, som glædeligvis også får betydning for golfsporten. Især opdelingen af grupper af max. 10 personer i zoner med 2 meters afstand får stor betydning for adgangen til træning og træningsfaciliteter. Det bliver nu også muligt at benytte klubhuset i lidt større grad. Se de nye retningslinjer, som DIF og DGI udsendte 13. maj her


Med de nye retningslinjer fra Kulturministeriet og DIF har Dansk Golf Union foretaget en række ændringer i vores anbefalinger pr. 18 maj.

Nedenstående punkter er en opsummering af de vigtigste forandringer i anbefalingerne:

  • Afstandskravet mellem personer sættes ned til 1 meter

  • Flag og hulkop kan genetableres som ved normalt spil

  • Banemateriel kan igen benyttes (f.eks. river, boldvaskere, vandhaner og affaldsspande med låg), dog med anbefaling om afspritning/afvaskning

  • Retningslinjerne fra Kulturministeriet giver nu mulighed for samling af maksimalt 10 personer i en gruppe på et afgrænset/afmærket område. Minimumsafstanden mellem forskellige områder/grupper er 2 meter. Denne præcisering har betydning for træningsfaciliteter, undervisning og det generelle flow af personer rundt i golfklubben.

  • Buggies kan fremadrettet benyttes af personer fra forskellig husstande

  • Klubhuset kan åbnes for administrativt arbejde, herunder bestyrelses- og udvalgsmøder

  • Restauranter kan genåbne efter myndighedernes anvisninger. Vær opmærksom på at der skelnes imellem terrasser med eller uden tilknyttet restaurationsdrift. 

 

Læs DGU’s anbefalingerne i deres helhed her