Submitted by Anonymous (not verified) on
mødelokale.jpg

Opdatering vedrørende generalforsamlinger

28. september 2020


Som I måske har set i dagspressen i løbet af weekenden, har der været stor forvirring vedr. muligheden for afholdelse af generalforsamlinger og landsmøder mm.

Det er nu afklaret, at det alligevel er muligt at afholde generalforsamlinger, herunder også i golfklubber - såfremt man har lokaliteterne (m2 krav) til det og følger nedenstående vejledning, som ligeledes kan læses her