Submitted by Anonymous (not verified) on

Opfølgning på Tema- og Repræsentantskabsmøde

Præsentationer og resultaterne fra dialog og vidensdelingen ved bordene fra temamødet samt referat og lydfiler fra repræsentantskabsmødet ligger nu på hjemmesiden.

Se materialet her

Hvis klubben har brug for nogle af de slides, der blev brugt i præsentationerne i power-point format, kontakt da:


Christina Dalsgaard
Direktionssekretær
Mail: cda@dgu.org