Submitted by Anonymous (not verified) on
Klubnyt-foto_OMDGU.png

Opfølgning vedrørende afklaring fra skat omkring proers status

I forlængelse af klubnyt af den 19. maj 2016, har PGA og DGU nu modtaget SKATs foreløbige tilbagemelding vedrørende den særlige skattemæssige vurdering af en Pro's status i et samarbejde med en klub.

Se klubnyt af den 19. maj 2016 her

SKAT har foreløbigt afvist at besvare og afklare dette generelt, men PGA og DGU vil fortsætte med at søge en afklaring heraf, eventuelt ved foreligge en konkret situation for SKAT, når man finder en egnet sag.


På baggrund heraf er der endnu ikke opnået en klar afgrænsning, og retsstillingen er derfor uændret.
Der kan derfor henvises til ovennævnte klubmeddelelse samt til vejledningen i forlængelse af Udkast til Forpagtnings- og Samarbejdsaftale mellem pro og klub.