Submitted by Anonymous (not verified) on Mon, 11/15/2021 - 13:04
Soderberg_Pension.png

Overenskomst i golfklubben

15/11-2021

Mange golfklubber har indgået overenskomst for deres ansatte.

Når der er indgået overenskomst, så er der klare regler på pensionsområdet for, hvilke medarbejdergrupper som er omfattet.

Det kan være svært at have overblikket over de forskellige regler, der er gældende for de enkelte medarbejdergrupper. Vores forsikringspartner Söderberg & Partners giver herunder eksempler på spørgsmål:

Elever

  • Skal der etableres pension for elever?

  • Hvor stort skal pensionsbidraget være?

  • I hvilket pensionsselskab skal pensionen placeres?

Chefgreenkeeper

  • Er chefgreenkeeperens pension placeret i det korrekte pensionsselskab?

  • Hvis chefgreenkeeperen har været greenkeeper før – har I taget højde for det ved pension?

Administrativt personale/golfsekretær

  • Gælder overenskomsten også det administrative personale/golfsekretærer?
     

Har vi overenskomst?

  • Nogle golfklubber er ikke vidende om, at de har overenskomst – det kan være, at en tidligere bestyrelse for år tilbage har indgået overenskomst. Vær opmærksom på at overenskomsten stadig gælder selvom I har meldt jer ud af arbejdsgiverforeningen.  


Hvis golfklubben ikke overholder overenskomsten, kan det have store økonomiske konsekvenser.

Söderberg & Partners kan hjælpe jer, så I får de korrekte pensionsordninger, som opfylder kravet i overenskomsten.

 

Kontakt:

Søren Hvekstrup
Mobil: +45 5383 3166
Mail: soren.hvekstrup@soderbergpartners.dk