Submitted by lfi on
Pesticider golfbaner Græs

Pesticider

 

Golfbekendtgørelsen trådte i kraft marts 2013 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2013. Dette betyder, at pesticidforbruget nu på årlig basis skal indberettes direkte til Miljøstyrelsen, hvilket skal ske gennem deres indberetningsportal Greendata.
 

Du får adgang til Greendata via virksomhedsportalen virk.dk og skal til dette bruge NemID. Miljøstyrelsen anbefaler, at den eller de greenkeepere, som planlægger og udfører behandlinger med pesticider, får adgang til Greendata. Derfor bør golfklubberne bestille NemID medarbejdersignatur.
 

NemID administratoren kan tildele og fjerne særlige rettigheder for medarbejdere med NemID medarbejdersignatur. Dvs. at greenkeeperens NemID medarbejdersignatur kan begrænses, så der kun gives adgang til Greendata.
 

Her er samlet supplerende information og materialer indenfor pesticidområdet, som berører golfsporten: