Submitted by lfi on Fri, 12/16/2022 - 13:26
Sprøjtejournal brugsanvisninger pesticider græs golf

Sprøjtejournal og brugsanvisninger

12/12-2022

Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidlerpå golfbaner 

I starten af 2013 har Miljøstyrelsen udarbejdet en bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner. Bekendtgørelsen fastsætter bl.a. nogle helt konkrete grænser for hvor mange pesticider hver enkelt golfbane må belaste med.

Bekendtgørelse, samt den medfølgende vejledning og indberetningsportalen "Green-data" kan findes her: Brug af sprøjtemidler på golfarealer

 

Dansk Golf Union har i samarbejde med Miljøstyrelsen udformet en liste over pesticider, der er godkendt til golfbanernes græsarealer. Her ses den samlede liste: Godkendt til golfbaners græsarealer.

Ovenstående liste opdateres kun 1 gang om året. Skal man derfor have den nyeste viden om godkendte pesticider til golfbaner, skal dette findes i middeldatabasen, hvor der søges under godkendelsesområdet "Golfbaner".

 

Link til Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase (BMD): klik her.

Link til landbrugets Middeldatabase: klik her.

Link til sprøjtejournal-skabelon til golfbaner:
 

 

Godkendelser:

I forbindelse med tilladelserne til "Off-label/Mindre anvendelse" er det vigtigt at gøre opmærksom på, at det alene er slutbrugerens ansvar, såfremt der opstår skader i forbindelse med anvendelsen. 

Mindre anvendelse af Nuance Max 75 WG

Anvendelse:
Må kun anvendes i fairways, semi-rough og rough til behandling af kløver og andet frøukrudt. Nuance Max WG 75 kan anvendes på etablerede golfbaner fra foråret, når temperaturen er over 8 grader C og indtil 30. september. Græs og ukrudt skal være i god vækst. Begyndende virkning kan ses som gulfarvning efter 10-15 dage, men fuld virkning indtræffer først efter 4-6 uger.

Dosering:
10 gram/ha

OBS:
Dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår.

Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl (Som eksempelvis Hussar OD).

Fuldstændig brugsanvisning: Nuance Max 75 WG

Er godkendt frem til d. 30. juni 2023.

Mindre anvendelse af Express 50 SX

Anvendelse:
Må kun anvendes i fairways, semi-rough og rough til behandling af kløver og andet frøukrudt. Express 50 SX kan anvendes på etablerede golfbaner fra foråret, når temperaturen er over 8 grader C og indtil 30. september. Græs og ukrudt skal være i god vækst. Begyndende virkning kan ses som gulfarvning efter 10-15 dage, men fuld virkning indtræffer først efter 4-6 uger.

Dosering:
På veletablerede baner med en kraftig bestand af kløver, må der anvendes 15 gram pr. hektar.

OBS:
Må kun anvendes 1 gang pr. vækstår.

Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl (Eksempelvis Hussar).

Fuldstændig brugsanvisning: Express 50 SX

Er godkendt frem til 30. april 2023.

Off-label godkendelse til Hussar OD

Hussar OD

Anvendelse:
Hussar OD må anvendes til bekæmpelse af kløver og andet frøukrudt på fairways, semirough og rough.
Hussar OD kan anvendes på etablerede golfbaner fra foråret når temperaturen er over 8 grader C og indtil 30. september. Græs og ukrudt skal være i god vækst.
Fuld effekt opnås normalt først efter 4-6 uger.

Dosering: 
På veletablerede baner uden synlig jord, og ved en kraftig bestand af kløver må der anvendes op til 0,06 liter Hussar OD + 0,5 liter Renol pr. hektar. Ved mindre bestande af kløver på baner med bare pletter (maksimalt op til 50% af arealet) må der anvendes op til 0,05 liter Hussar OD + 0,5 liter Renol pr. hektar.

OBS:
Der bør især udvises forsigtighed med doseringen af Hussar OD, da det kan give kritiske skader på det eksisterende græs. Vi anbefaler derfor at afprøve de anviste doseringer på et mindre areal, og gøre sig sine egne praktiske erfaringer.

Produktet må kun anvendes 1 gang om året.

Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl (Eksempelvis Express 50 SX).

Fuldstændig brugsanvisning: Hussar OD.

Er godkendt til den 31. december 2024.

Godkendelsen til overnævnte midler er givet på baggrund af gennemførte forsøg i efteråret 2010. Hent den fuldstændige forsøgsrapport her.

Tomahawk 200 EC

Anvendelse:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse om foråret i korn med og uden udlæg af græs, fodermajs, græs til hø/ ensilage, frøgræs, plæner og golfbaner.
Tomahawk 200 EC anvendes især til bekæmpelse af skræpper, mælkebøtter, nælder og brandbæger i vedvarende græsarealer. Skræpper behandles, når de har nået deres fulde rosetstadium og stængeldannelsen er begyndt. Mælkebøtter behandles, når disse har nået deres fulde rosetstadium. Vår- og engbrandbæger behandles i det tidlige forår.

Dosering:
1,3-1,8 L/ha i 100-400 L vand/ha.

OBS:
Tomahawk 200 EC kun må anvendes én gang årligt og ikke senere end 31. august.

Fuldstændig brugsanvisning: Etikette for Tomahawk 200 EC.

Er godkendt frem til 31. december 2024.

Overtake

Anvendelse:
Anvend når ukrudt er i aktiv vækst, normalt fra marts til oktober, når jorden er fugtig. Anvend ikke i tørkeperioder, medmindre vanding anvendes. Undgå at klippe 3 dage før og efter sprøjtningen for at sikre, at ukrudtet har tilstrækkelig bladoverflade til optagelse af Overtake. Sprøjt ikke når græsset er vådt.

Dosering:
Effekten afhænger af ukrudtets størrelse. Doseringen afhænger af, om det er nysået eller veletableret græs, og ligger på 0,75-1,8 l/ha. Overtake kan påføres ved hjælp af bomsprøjter eller rygsprøjter. Ved anvendelse af bomsprøjte skal Overtake anvendes i 120 til 400 liter vand pr. hektar. Ved rygsprøjte anvendes 0,012 liter (12 mL) Overtake til 4 liter vand pr. 100 m2.

OBS:
Må max anvendes 1 gang pr. sæson

Fuldstændig brugsanvisning: Læs brugsanvisningen

Midlet er godkendt frem til 31. december 2025.

Mindre anvendelse af Matrigon 72 SG

Anvendelse:
Må kun anvendes til behandling af tokimbladet ukrudt på etablerede golfbaner fra foråret, når dagtemperaturen er over 15°C. Græs og ukrudt skal være i god vækst. Clopyralid har auxinvirkning, og fremkalder en ukontrolleret kraftig vækst i følsomme arter. Den fulde effekt vil være synlig efter 3-4 uger.

Dosering:
Der må anvendes 0,08-0,165 kg Matrigon 72 SG pr. hektar. Anbefalet vandmængde er 100-300 Liter/ha.

OBS:
Må kun anvendes 1 gang pr. vækst-år (2 ved splitdosering).

Fuldstændig brugsanvisning: Matrigon 72 SG

Er godkendt frem til 31. december 2022. 

Mindre anvendelse af Primus og Saracen M

Anvendelse:
Primus eller Saracen M kan anvendes på golfbaner til behandling af tokimbladet ukrudt fra foråret, når temperaturen er over 2-3 °C. Græs og ukrudt skal være i god vækst. Der skal være 1 timers tørvejr efter sprøjtning. Morgensprøjtning er at foretrække, men undgå sprøjtning på megen dug, som kan medføre afløb af sprøjtevæske. Effekten vil være synlig efter 3-6 uger.  

Dosering:
På golfbaner med en kraftig bestand af tokimbladet ukrudt, må der anvendes 0,075 - 0,15 Liter pr. hektar. Anbefalet vandmængde er 100-300 Liter/ha.

OBS:
Må max anvendes 1 gang pr. sæson

Fuldstændig brugsanvisning: Læs brugsanvisningen

Begge midler er godkendt frem til 31. december 2030.

Medallion TL

Anvendelse:
Må kun anvendes til svampebekæmpelse på tees og greens på golfbaner, samt sportspladser.

Dosering:
Den godkendte dosering er 3,0 liter pr. ha til bekæmpelse af sneskimmel, antraknose eller rød tråd.

OBS:
For at beskytte grundvandet må dette produkt eller andre produkter, der indeholder fludioxonil, kun anvendes i perioden november - marts og der må maksimalt anvendes 150 g fludioxonil pr. ha pr. sæson.

Fuldstændig brugsanvisning: Etikette for Medallion TL.

Er godkendt frem til 31. oktober 2024.

Trianum-P

Anvendelse:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i grøntsager og prydplanter i væksthus, i gulerødder og salat på friland samt i etablerede græsarealer. 
Mod Sclerotinia på golfbaner og sportsanlæg bør der behandles forebyggende før- eller ved svage/moderate angreb. Ved allerede kraftigt forekommende angreb kan virkningen være utilstrækkelig.

Dosering:
Første behandling: 3 g/m2 (30 kg/ha) Efterfølgende behandlinger: 1,5 g/m2 (15 kg/ha). Gentag med 4. ugers interval.

OBS:
Trianum-P må ikke blandes med andre produkter. Trianum-P er foreneligt med de fleste fungicider, flydende gødninger, insekticider og nyttedyr.

Fuldstændig brugsanvisning: Etikette for Trianum-P.

Er godkendt frem til 15. april 2026.

Mindre anvendelse af Proline EC250

Anvendelse:
Proline EC 250 er godkendt til mindre anvendelse på golfbaner mod Sneskimmel. Sprøjtningen gennemføres fra oktober til marts og kan udføres, som en morgensprøjtning på frossen jord, blot planterne tør op i løbet af dagen.

Dosering:
Den godkendte dosering er 0,8 liter pr. ha som forebyggelse mod Sneskimmel.

OBS:
Max to behandlinger pr. sæson.

Fuldstændig brugsanvisning: Proline EC 250

Er godkendt frem til 31. juli 2024.

Mindre anvendelse af Switch 62.5 WG

Anvendelse:
Må kun anvendes på golfgreens til behandling af sneskimmel. Sprøjtningen gennemføres fra september til april. 

Dosering:
1 kg/ha

OBS:
Max 1 behandling pr. sæson.

Fuldstændig brugsanvisning: Switch 62,5 WG

Er godkendt frem til d. 31. oktober 2024. 

Mindre anvendelse af Mycostop WP og Turf S+

Anvendelse:
Må kun anvendes på golfbaner til forebyggelse og bekæmpelse af svampeangreb. Max. 5 behandlinger pr. sæson. Anvendes i kombination med Prestop WP eller Turf G+. Første sprøjtning foretages forår/sommer, når temperaturen er 15 °C eller derover. 

Dosering:
Dosering: 0,4 kg/ha blandes op i 300-400 l vand. Ved kraftige svampeangreb kan dosis fordobles til 0,8 kg/ha. 3-5 behandlinger med 3-4 ugers mellemrum. 

OBS:
Bland ikke Mycostop WP og Turf S+ med kemiske pesticider eller koncentrerede gødninger. Mycostop WP og Turf S+ bør ikke anvendes de første par dage efter kemisk behandling af golfbanen.

Fuldstændig brugsanvisning: Læs brugsanvisningen til Mycostop WP og Turf S+.

Mycostop WP er godkendt frem til 30. juni 2023.

Turf S+ er godkendt frem til 1. juli 2022. Herefter er produktet afmeldt og der vil være 18 mdr. til afvikling af restlager. Fra den 1. januar 2024 er der opbevarings- og anvendelsesforbud.

Mindre anvendelse af Prestop WP

Anvendelse:
Må kun anvendes mod svampesygdomme på golfbaner. Max. 5 behandlinger pr. sæson. Anvendes i en bekæmpelsesstrategi med Mycostop WP eller Turf S+. Sprøjtning foretages forår og efterår, når temperaturen er mellem 5 og 15 °C. 

Dosering:
Dosering: 1 kg/ha blandes op i 300-400 l vand. Ved kraftige svampeangreb kan dosis fordobles til 2 kg/ha. 

Antal behandlinger:
Om foråret: 1-2 behandlinger med 4 ugers mellemrum. Den første behandling umiddelbart efter at sneen er smeltet og lufttemperaturen er ca. 5 °C, og den anden behandling ved ca. 10 °C.
Om efteråret: 2-3 behandlinger med 4 ugers mellemrum. Den første behandling, når lufttemperaturen er faldet til under 15 °C, og den anden behandling ved ca. 10 °C.

OBS:
Bland ikke Prestop WP med kemiske pesticider eller koncentrerede gødninger. Prestop WP bør ikke anvendes de første par dage efter kemisk behandling af golfbanen.

Fuldstændig brugsanvisning: Læs brugsanvisningen til Prestop WP.

Prestop WP er godkendt frem til 31. marts 2035.
OBS: Brugsanvisningen nævner også produktet Turf G+. Dette produkt er afmeldt pr. 1. august 2019. Fra 1. februar 2021 er der anvendelses- og besiddelsesforbud. 

Mindre anvendelse af Lalstop G46 WG

Anvendelse:
Må kun anvendes mod svampesygdommene fusarium, rhizoctonia og pythium på golfbaner. 

Dosering:
Dosering: 100-200 g/ha blandes op i 300-400 l vand. 

Antal behandlinger:
Behandling foregår med udsprøjtning og foretages i vækstsæsonen. Gentag behandlingen hver 3-4 uger. Max. 5 behandlinger pr. sæson.

OBS:
Må ikke anvendes som tankblandning med andre plantebeskyttelsesmidler eller koncentreret næringsopløsning.

Fuldstændig brugsanvisning: Læs brugsanvisningen til Lalstop G46 WG.

Lalstop G46 WG er godkendt frem til 31. marts 2035.

Harmonix Turf Defense

Anvendelse:
Må kun anvendes mod svampesygdomme på golfbaner og græsarealer på sportspladser. Anvendes mod sneskimmel, antraknose og dollarspot. 

Dosering:
Dosering: 25 L Harmonix Turf Defense / ha i 200-600 L/ha vand (optimalt 500 L vand). 

Antal behandlinger:
Behandling foregår med udsprøjtning med mark- eller rygsprøjte og kan anvendes i hele vækstsperioden på etablerede græsarealer. Max. 10 behandlinger pr. sæson med 7 dages interval.

Fuldstændig brugsanvisning: Læs brugsanvisningen til Harmonix Turf Defense.

Harmonix Turf Defense er godkendt frem til 30. april 2024.

Clipless NT

Anvendelse:
Må kun anvendes til vækstregulering af græsarealer som f.eks. golfbaner og idrætsanlæg.

Dosering:

 

Græstype

Max antal Behandlinger (interval)

Doseringl/ha

Max dosis pr. år

Anbefaling

Greens

24 (7-28 dages interval)

0,2-0,4 l/ha

9,6 l/ha

 

Tees og fairways

6-10 (14-28 dages interval)

0,8 -2,4 l/ha

16,0 l/ha

1,6 l/ha (Hvene, alm rapgræs, rødsvingel) 2,4 l/ha (rajgræs)

Rough, semirough og øvrige græsarealer

5-6 (14-28 dages interval)

1,2 -3,2 l/ha

16,0 l/ha

2,4 l/ha (hvene, alm rapgræs, rødsvingel) 3,2 l/ha (rajgræs)

OBS:
Clipless NT må ikke anvendes på stressede græsarealer. Græsarealer kan være stresset af for meget vand og for lidt vand, af sygdomsangreb, skadedyrsangreb, næringsstofmangel og kulde.
Clipless NT kan forårsage at græsset fremstår mørkere end uden vækstregulering.
Clipless NT kan også bevirke at græsset fremstår mere gult, end uden vækstregulering. Gulfarvningen vil forsvinde ca. en uge efter behandling.

Fuldstændig brugsanvisning: Etikette for Clipless NT.

Er godkendt frem til 31. december 2023. Herefter er der opbevarings- og anvendelsesforbud.

Trianum-G

Anvendelse:
Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i grøntsager og prydplanter i væksthus, i gulerødder og salat på friland samt i etablerede græsarealer. 
Mod Sclerotinia på golfbaner og sportsanlæg bør der behandles forebyggende før- eller ved svage/moderate angreb. Ved allerede kraftigt forekommende angreb kan virkningen være utilstrækkelig.

Dosering:
Første behandling: 3 g/m2 (30 kg/ha) Efterfølgende behandlinger: 1,5 g/m2 (15 kg/ha). Gentag med 4. ugers interval.

OBS:
Trianum-G er foreneligt med de fleste fungicider, flydende gødninger, insekticider og nyttedyr og kan anvendes i integreret produktion. Der bør imidlertid ikke behandles med kemiske fungicider mindre end 3 dage før - og 3 dage efter behandling med Trianum-G.

Fuldstændig brugsanvisning: Etikette for Trianum-G.

Er godkendt frem til 15. april 2026.

Mindre anvendelse af Gnatrol SC

Anvendelse:

Biologisk insektmiddel, der kun må anvendes på golfbaner til behandling af stankelbenslarver.

Gnatrol SC kan anvendes når temperaturen er minimum 15 grader. Det optimale behandlingstidspunkt er i september/oktober måned, hvor larverne endnu er små. Er den ene behandling ikke tilstrækkelig, kan den kombineres med en forårsbehandling i
april, når larverne igen har påbegyndt fødeoptagelsen. Behandlingen skal gentages op til 3 gange med et interval på 5-7 dage i den periode hvor larverne er til stede og jo tidligere, man kommer i gang med behandlingen – jo bedre effekt.

Dosering: 

3-6 l/ha, der opblandes med mindst 400 liter vand. Laveste dosering anvendes mod mindre populationer af små larver i de tidlige larvestadier, samt hvis det er et led i et integreret behandlingssystem med andre metoder. Gnatrol SC kan sprøjtevandes, så de øverste 3-4 cm af jorden er gennemvædet. Gennemvanding bør have fundet sted inden sprøjtevanding – ikke omvendt.

Fuldstændig brugsanvisning: Gnatrol SC

Er godkendt frem til 30. april 2024

Primo Maxx II

Anvendelse:
Må kun anvendes til vækstregulering af græsarealer på golfbaner og sportspladser samt på rekreative arealer med offentlig adgang.

Anbefalet dosering:

Græsart

Anvendelsesområde

Golfgreen

Græs af fairwaytype (klippet ned til <18 mm)

Idrætspladser/boldbaner (klippet ned til >18 mm)

Sæson

1 mar - 30 nov

15 apr - 15 okt

15 apr - 15 okt

Blanding af hvene, svingel og almindelig rapgræs (artsblanding af AgrostisFestuca og Poa)

0,4 l/ha2

0,8 - 1,6 l/ha2

1,6 - 2,4 l/ha2

Almindelig rajgræs (Lolium perenne)

-

-

3,2 l/ha2


Fuldstændig brugsanvisning: Etikette for Primo Maxx II.

OBS:
Anvend PRIMO Maxx® II på aktivt voksende græs. Hvis græsset går i dvale på grund af overdreven varme, kulde eller tørke - nedsættes dosis af PRIMO Maxx II. Anvend ikke på græs, der er stresset på grund af frost eller mangel på fugt i jorden; græsset kan da blive beskadiget.
Anvend ikke i frostperioder, eller når der forventes regn inden for 12 timer.
Behandling med PRIMO Maxx II kan forårsage at græsset bliver lidt mørkere efter behandlingen.
PRIMO Maxx II kan forårsage midlertidig gulfarvning af græsset. Farven forsvinder normalt omkring en uge efter behandlingen.

Er godkendt frem til 31. december 2023. Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-01-2024, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud.

Primo Maxx Pro

Anvendelse:
Må kun anvendes til vækstregulering af græsarealer på sportspladser uden offentlig adgang og på golfbaner.

Anbefalet dosering:
 

Græsart

Anvendelsesområde

Golfgreen

Græs af fairwaytype (klippet ned til <18 mm)

Idrætspladser/boldbaner (klippet ned til >18 mm)

Sæson

1 mar - 30 nov

15 apr - 15 okt

15 apr - 15 okt

Blanding af hvene, svingel og almindelig rapgræs (artsblanding af AgrostisFestuca og Poa)

0,4 l/ha

0,8 - 1,6 l/ha

1,6 - 2,4 l/ha

Almindelig rajgræs (Lolium perenne)

-

-

3,2 l/ha


Fuldstændig brugsanvisning: Etikette for Primo Maxx Pro (10L).

 

Er godkendt frem til 15. december 2025.