Submitted by Anonymous (not verified) on
Klubnyt-foto_KLUBDRIFT.png

Rådgivningsfejl vedr. ukrudtsmidler

Dansk Golf Union er blevet gjort opmærksom på, at vores rådgivning omkring anvendelsen af ukrudtsmidlerne Hussar OD og Express ST/SX har været fejlagtig.

I enkelte tilfælde har Dansk Golf Union rådet greenkeeperne til at blande de to produkter med henblik på at opnå en bredere effekt i forhold til det ukrudtstryk, der har været på den enkelte bane. Denne praksis er imidlertid ikke lovlig, da de to produkter i samme vækstår ikke må anvendes på det samme areal. Dette skyldes hensynet til beskyttelsen af grundvandet.

Fremadrettet må man fortsat godt bruge produkterne, men ikke på samme areal indenfor det samme vækstår. Med den nye tilladelse i år til at anvende Primus/Saracen, vil der også fremadrettet kunne opnås en bred virkning mod ukrudt.

 

Hvis ovenstående giver anledning til bekymringer, så kontakt banekonsulenterne i Dansk Golf Union.

Vi beklager meget fejlen.