Submitted by Anonymous (not verified) on
Klubnyt-foto_KLUBDRIFT.png

Sådan vindes Miljøprisen

Chefgreenkeeper Per Knudsen fortæller her lidt om hvordan det gik til:

- Det begyndte faktisk helt tilbage i 1996, hvor kommunen havde et stort fokus på miljøet og på golfklubben. Det gjorde at vi i 1997 lavede klubbens første grønne regnskab, og den start er efterfølgende blevet fulgt op og er i dag blevet til en del af klubbens kultur. Vi har en balanceret tilgang til miljøarbejdet i klubben. Det skal gøres så godt som overhovedet muligt, samtidig med at der er plads til at passe en golfbane, som golfspillerne er tilfredse med.

 

Når man er greenkeeper i en klub med fokus på miljøarbejdet, så giver det en oplevelse af at være en del af noget større. Det er mere end bare golf, når der også er fokus på flora og fauna, samt at få golfbanen integreret i det omkringliggende samfund. Et godt eksempel er at golfklubben sidder med i brugerrådet omkring Viborg Naturpark. Golfbanen bliver hermed en del af et større perspektiv og det føles godt at være en del af dette.

Miljøprisen har givet et stort skulderklap og er en dejlig anerkendelse af ens daglige arbejde. Utrolig mange har lykønsket os, hvilket har været dejligt. Men det er faktisk de enkelte miljøtiltag omkring prisen, der betyder noget. Et godt eksempel var vores forsøg med bekæmpelse af gåsebiller, hvor vi fik medlemmerne engageret. Det skaber noget sammenhold og engagement i hele klubben.

Når man skal starte på miljøarbejdet er det først og fremmest skal man være åben overfor nye idéer og tiltag, og så skal man turde prøve sig frem. Det er vigtigt at prøve at tænke anderledes. Både store og små tiltag er velkomne. Miljøarbejdet handler ikke kun om pesticider, men handler også om dyreliv, arbejdsmiljø og meget mere. For at få det bedste resultat er det vigtigt at få inddraget nogle engagerede medlemmer i processen. Uden dem går det ikke.

-

Det vil være muligt at søge om Golfsportens Natur- og Miljøpris i slutningen af året. Kontakt Dansk Golf Union såfremt der ønskes vejledning og inspiration til at komme i gang med natur- og miljøarbejdet.