Submitted by Anonymous (not verified) on
DKKort_alle.png

Særlige‌ ‌restriktioner‌ ‌udvides‌ ‌til‌ ‌at‌ ‌gælde‌ ‌i‌ ‌hele‌ ‌landet‌ ‌samt‌ nye “‌julerestriktionern” ‌

Tirsdag‌ ‌og‌ ‌onsdag‌ ‌blev‌ ‌der‌ ‌på‌ ‌pressemøder‌ ‌i‌ ‌hhv.‌ ‌Sundhedsministeriet‌ ‌og‌ ‌Statssministeriet‌ ‌indført‌ ‌yderligere‌ ‌tiltag‌ ‌for‌ ‌at‌ ‌begrænse‌ ‌coronasmitten.‌ ‌

 ‌

De‌ ‌restriktioner‌, ‌der‌ ‌pr.‌ ‌9.‌ ‌december‌ ‌blev‌ ‌indført‌ ‌i‌ ‌38‌ ‌kommuner‌ ‌og‌ ‌senere‌ ‌udvidet‌ ‌til‌ ‌69‌ ‌kommuner‌, udvides nu til ‌hele‌ ‌landet‌ gældende fra‌ ‌den‌ ‌14.‌ ‌december‌. ‌

Derfor‌ ‌tilføjes nu, udover‌ ‌de‌ ‌landsdækkende‌ ‌restriktioner,‌ ‌‌følgende‌ ‌udvalgte‌ ‌restriktioner:‌ ‌

  • Serveringssteder‌ ‌(restauranter,‌ ‌caféer,‌ ‌barer‌ ‌mv.)‌ ‌skal‌ ‌holde‌ ‌lukket‌ ‌for‌ ‌servering‌ ‌til‌ ‌indtagelse‌ ‌på‌ ‌stedet.‌ ‌Der‌ ‌er‌ ‌fortsat‌ ‌mulighed‌ ‌for‌ ‌take-away.‌ ‌

  • Arbejdsgivere‌ ‌opfordres‌ ‌kraftigt‌ ‌til‌ ‌at‌ ‌sikre,‌ ‌at‌ ‌medarbejdere,‌ ‌der‌ ‌har‌ ‌mulighed‌ ‌for‌ ‌at‌ ‌varetage‌ ‌deres‌ ‌arbejde‌ ‌uden‌ ‌fysisk‌ ‌fremmøde‌ ‌på‌ ‌arbejdspladsen,‌ ‌gør‌ ‌dette.‌ ‌

  • Steder,‌ ‌hvor‌ ‌der‌ ‌udøves‌ ‌idræts-,‌ ‌forenings-‌ ‌og‌ ‌fritidsaktiviteter,‌ ‌skal‌ ‌holde‌ ‌indendørsarealer‌ ‌lukket‌ ‌for‌ ‌offentligheden.‌ ‌Professionelle‌ ‌idrætsudøvere‌ ‌og landsholdsspillere kan‌ ‌fortsat‌ ‌anvende‌ ‌indendørsarealer,‌ ‌som‌ ‌er‌ ‌lukket‌ ‌for‌ ‌offentligheden.‌ ‌Der‌ ‌kan‌ ‌fortsat‌ ‌afvikles‌ ‌udendørsaktiviteter.‌ ‌

  • Muligheden‌ ‌for‌ ‌at‌ ‌være‌ ‌op‌ ‌til‌ ‌50‌ ‌personer‌ ‌til‌ ‌stede‌ ‌ved‌ ‌idræts-‌ ‌og‌ ‌foreningsaktiviteter‌ ‌for‌ ‌børn‌ ‌og‌ ‌unge‌ ‌op‌ ‌til‌ ‌21‌ ‌år‌ ‌ophæves.‌ ‌Der‌ ‌må‌ ‌herefter‌ ‌som‌ ‌udgangspunkt‌ ‌kun‌ ‌være‌ ‌10‌ ‌personer‌ ‌til‌ ‌stede‌ ‌på‌ ‌samme‌ ‌sted‌ ‌samtidig‌ ‌ved‌ ‌sådanne‌ ‌aktiviteter.‌ ‌

 ‌

De‌ ‌særlige‌ “‌julerestriktioner‌” ‌indebærer‌ ‌bl.a.:‌ ‌

  • Fra‌ ‌den‌ ‌25.‌ ‌december‌ ‌og‌ ‌frem‌ ‌til‌ ‌den‌ ‌3.‌ ‌januar‌ ‌vil‌ ‌detailhandlen‌ ‌blive‌ ‌lukket‌ ‌ned.‌ ‌For golfklubben betyder det, at proshoppen/golfbutikken skal være lukket‌.

  • Liberale‌ ‌erhverv‌ ‌som‌ ‌eksempelvis‌ ‌frisører,‌ ‌massører og ‌tatovører‌ ‌lukkes‌ ‌fra‌ ‌den‌ ‌21.‌ ‌december.‌ ‌Dette‌ ‌inkluderer‌ ikke ‌golfklubbens‌ ‌trænere, så længe der kan holdes en passende afstand i undervisningssituationen.

 ‌ ‌

Du kan læse vores samlede anbefalinger per 17. december her