Submitted by Anonymous (not verified) on
Trelleborg 9 hul.jpg

Sjællandsk klub viser vejen - flere end 100 nye medlemmer siden januar

Man kan ikke gå ind på Trelleborg Golfklubs Facebook-side uden at se optagelser af nogen, der propper røde golfbolde ned i et plastikrør.

En tilsyneladende bizar ting at give sig til i klubhuset i en almindelig dansk golfklub. Og endnu mere bizart at offentliggøre en video af det hver eneste gang.

Men der er en mening med det.

Hver video viser et nyt medlem af klubben i Slagelse, der lægger en bold i røret. Den lille gimmick gør det nemt for alle, der besøger klubben eller dens Facebook-side at følge medlemsudviklingen.

- Vores mål i år var at vende den negative medlemsudvikling til en positiv medlemsudvikling. Det er lykkedes big time, siger Brian Amossen, der er golf manager i Trelleborg Golfklub.

Det tør siges.

Der ligger nu 103 røde golfbolde i rørene, som står i klubhusets entré. Dermed er det samlede antal af medlemmer i klubben oppe på omkring 750.

De 103 nye medlemmer er både fleksmedlemmer, medlemmer af ni-huls banen og fuldtidsmedlemmer.

Prøvemedlemmer tæller ikke. Dem har der ellers været masser af i 2019. Klubben har i år købt 300 gaveæsker af Dansk Golf Union. Gaveæsker, som medlemmer har kunnet hente og dermed forære en ven eller bekendt to måneders prøvemedlemskab, hvor der blandt andet er træning og regelundervisning inkluderet.

- Det har gjort en stor forskel. Medlemmerne forpligter sig på en anden måde, når de giver noget fysisk væk, siger Brian Amossen.

Håndgribelighed øger engagement. Brian Amossen sammenligner det med de røde bolde i rørene, som ikke kan undgå at gøre folk opmærksom på, at her er en klub, hvor rekruttering er vigtigt.

Inden i år besluttede klubbens bestyrelse, at hele markedsføringsbudgettet skulle overføres til rekruttering. Dermed er det mere eller mindre slut med at bruge ressourcer på annoncer og promovering af greenfee-tilbud.

 

Trelleborg Golfklub har koblet rekrutterings- og begynderarbejde sammen for at håndtere de mange nye medlemmer.

- Det var en beslutning, der kom ud af, at medlemsudviklingen gik ned ad bakke. Hvis det fortsatte, ville klubben ikke længere kunne eksistere, fortæller golf manageren.

Klubben valgte også at gå ind i samarbejde med Dansk Golf Union. Trelleborg er en af de 20 klubber, som DGU assisterer i et tæt rådgivningsforløb omkring rekruttering.

En stor del af hemmeligheden bag succesen ligger imidlertid i den brede forankring.

Således har man nedsat et rekrutteringsudvalg på hele ti mennesker, der arbejder målrettet med rekruttering og deltager i rekrutteringsaktiviteter. Bestyrelsen er repræsenteret i rekrutteringsudvalget.

Der er gjort en stor indsats for at blive synlig i lokalområdet. Klubben har haft stand på Sørby Marked, været til stede to forskellige steder under Slagelse Festuge, deltaget på messe for tilflyttere til Slagelse Kommune, og man har holdt en temadag for sundhedsmedarbejdere i kommunen for at gøre opmærksom på golf som rehabiliteringstilbud til kronikere. Samtidig er rekruttering det tema, der springer mest i øjnene, når man besøger klubbens Facebook-side, ligesom klubben har mange opslag på den lokale Facebook-side 4200 Slagelse.

Samtidig har klubben koblet begynderudvalget på, så man var klar til et rykind af nye spillere.

- Ellers var vi blevet væltet. Så vi har kunnet klare det, mens selvfølgelig er det en udfordring, når der kommer 30 til begyndertræning i stedet for syv, medgiver Brian Amossen.

Derfor siger han også, at klubben i fremtiden vil fokusere endnu hårdere på fastholdelse, selvom man også vil arbejde videre på at få helt nye ind.

- Det er en megaprioritet at fastholde de 100, der er kommet ind, siger han.